PSYb1020 Psychologie osobnosti

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (cvičící)
Mgr. Patrik Rudolf (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! PSY102 Psychologie osobnosti
Předmět je určen studujícím prvního ročníku. Vyžaduje schopnost samostatného studia v anglickém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je jedním ze vstupů do studia psychologie. Seznámí studující se základními koncepty psychologie osobnosti, jejich historickým a kulturním kontextem a současnou podobou.
Výstupy z učení
Studující budou znát základní směry psychologie osobnosti a budou schopni diskutovat jejich akcenty. Bude se jednat zejména o tradiční směry psychologie osobnosti, které však zanechaly živý odkaz v současných pojetích a které jsou východiskem moderních psychoterapeutických přístupů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.