MP102Zk Sociologie práva

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Michal Malaník, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Linda Tvrdíková (přednášející)
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
Mgr. Jakub Dvořák (pomocník)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Pá 16. 12. St 10:00–11:40 140
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP102Zk/01: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 12:00–13:40 129, M. Večeřa
MP102Zk/02: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 12:00–13:40 129, M. Večeřa
MP102Zk/03: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 14:00–15:40 129, M. Malaník, L. Tvrdíková
MP102Zk/04: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 18:00–19:40 042, M. Malaník, L. Tvrdíková
MP102Zk/05: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 16:00–17:40 160, M. Malaník, L. Tvrdíková
MP102Zk/06: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 16:00–17:40 208, M. Večeřa
MP102Zk/07: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 14:00–15:40 038, M. Večeřa
MP102Zk/08: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 14:00–15:40 038, M. Urbanová
MP102Zk/09: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou lichou středu 12:00–13:40 215, M. Štěpáníková
MP102Zk/10: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou sudou středu 14:00–15:40 131, M. Večeřa
MP102Zk/11: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 16:00–17:40 136, M. Urbanová
MP102Zk/12: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou sudou středu 16:00–17:40 124, M. Večeřa
MP102Zk/13: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou lichou středu 16:00–17:40 126, M. Štěpáníková
MP102Zk/14: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každý sudý čtvrtek 8:00–9:40 214, M. Štěpáníková
MP102Zk/15: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každý lichý čtvrtek 8:00–9:40 133, M. Štěpáníková
MP102Zk/16: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každý lichý čtvrtek 16:00–17:40 214, M. Urbanová
MP102Zk/17: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každý lichý čtvrtek 10:00–11:40 257, M. Urbanová
MP102Zk/18: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každý sudý čtvrtek 12:00–13:40 129, M. Urbanová
MP102Zk/19: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 129, M. Štěpáníková
MP102Zk/20: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každý sudý čtvrtek 14:00–15:40 124, M. Urbanová
MP102Zk/21: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každý lichý čtvrtek 14:00–15:40 160, M. Urbanová
MP102Zk/22: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každý sudý čtvrtek 16:00–17:40 259, M. Urbanová
MP102Zk/23: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 10:00–11:40 030, M. Večeřa
MP102Zk/24: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 10:00–11:40 030, M. Večeřa
MP102Zk/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Večeřa
Předpoklady
Základní znalosti ze střední školy z oblasti společenských věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je představit sociologické chápání práva jako podstatný metodologický koncept práva komplementární k přístupu normativnímu. Studenti budou schopni: - identifikovat jednotlivé prvky mechanismu právní regulace; - vysvětlit mechanismus působení práva ve společnosti; - rozebrat sociální kontexty právních jevů; - charakterizovat funkce a roli práva ve společnosti; - analyzovat vztah práva - právního vědomí – právního chování; - vymezit pojem normality, sociální deviace a sociální kontroly; - charakterizovat vybrané směry a představitele sociologie práva.
Osnova
 • Vymezení sociologie práva. Hlavní představitelé a směry sociologie práva. Mechanismus právní regulace. Funkce a role práva ve společnosti. Právo v sociokulturním systému. Právní vědomí, právní jednání a efektivnost práva. Sociální kontrola, normalita a deviace. Sociologicko-právní výzkum.
Literatura
  povinná literatura
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 313 s. ISBN 9788073803216. info
  doporučená literatura
 • URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 191 s. Právo, studie, 316.4.05-026.17. ISBN 80-86898-94-6. info
 • VEČEŘA, Miloš, Martina URBANOVÁ a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 194 stran. ISBN 9788021077836. URL info
 • VEČEŘA, Miloš a Tatiana MACHALOVÁ. Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu. 1. vyd. Brno: MU, 2010. 227 s. Acta universitatis brunensis, Iuridica No 372. ISBN 978-80-210-5171-3. URL info
 • VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 141 s. ISBN 80-85964-20-1. info
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva v textech. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 154 s. ISBN 80-210-3251-0. info
 • Sociologie práva :systémově teoretický přístup k modernímu právu. Edited by Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 80-85850-18-4. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
 • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
 • Velký sociologický slovník. 2, P - Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. S. 749 - 1. ISBN 80-7184-310-51. info
Výukové metody
Přednášky s prezentacemi a seminární interaktivní cvičení s praktickými úkoly.
Metody hodnocení
Zkouška písemná (10 otázek - minimálně 50% správných odpovědí) a ústní. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je aktivní účast na seminářích s maximálně jednou absencí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/MP102Zk