MP511Z Právo duševního vlastnictví - cvičení

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. Karolína Menšíková (pomocník)
Mgr. Bc. Helena Pullmannová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Zuzana Vlachová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP511Z/01: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé pondělí 8:00–9:40 133, R. Charvát
MP511Z/02: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché pondělí 8:00–9:40 133, R. Charvát
MP511Z/03: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé pondělí 10:00–11:40 133, R. Charvát
MP511Z/04: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché pondělí 10:00–11:40 133, R. Charvát
MP511Z/05: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé pondělí 12:00–13:40 133, R. Charvát
MP511Z/06: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché pondělí 12:00–13:40 133, R. Charvát
MP511Z/07: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché pondělí 14:00–15:40 124, M. Myška
MP511Z/08: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé pondělí 16:00–17:40 215, M. Myška
MP511Z/09: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché pondělí 16:00–17:40 024, M. Myška
MP511Z/10: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé úterý 14:00–15:40 038, M. Myška
MP511Z/11: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché úterý 14:00–15:40 133, M. Myška
MP511Z/12: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou sudou středu 10:00–11:40 030, M. Myška
MP511Z/13: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou lichou středu 10:00–11:40 024, M. Myška
MP511Z/14: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 12:00–13:40 136, P. Koukal
MP511Z/15: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 020, P. Koukal
MP511Z/16: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 14:00–15:40 025, P. Koukal
MP511Z/17: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 14:00–15:40 042, P. Koukal
MP511Z/18: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 16:00–17:40 257, P. Koukal
MP511Z/19: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 16:00–17:40 257, P. Koukal
MP511Z/20: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé pondělí 14:00–15:40 025, M. Myška
MP511Z/21: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou sudou středu 8:00–9:40 133, R. Charvát
MP511Z/22: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou lichou středu 8:00–9:40 133, R. Charvát
MP511Z/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Koukal
Předpoklady
! NOWANY ( MP512Z Pr. duševního vlast. výběrový ) && ! MP505Zk Pr. duševního vlast. && ( MP410Z Občan. právo III cv. || CM410Z Občan. právo III cv. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenty prakticky seznámit s právem duševního vlastnictví. Předmět je koncipován jako prakticistní doplněk předmětu MP511Zk a má prohloubit teoretické znalosti a naučit studenty je uplatnit v praxi. Co do rozsahu materie je pozornost věnována všem základním způsobům ochrany, a to konkrétně: ochraně tvůrčí činnosti (autorské právo), ochraně technických řešení (patentové právo a právo užitných vzorů), ochraně označení služeb a výrobků (známkové právo), ochraně vzhledu výrobku (právo průmyslových vzorů).
Výstupy z učení
Absolvent předmětu by tak měl pochopit základní principy fungování práva duševního vlastnictví v praxi a měl by být schopen samostatně učinit příslušné právní kroky k zjištění stavu právní ochrany nehmotného statku, jejímu získání, jakož i k jejímu aktivnímu vymáhání.
Osnova
 • 1) Úvodní seminář
 • úvod do problematiky, systematika práva duševního vlastnictví, základní principy práva duševního vlastnictví, pravomoc a působnost orgánů v oblasti práva duševního vlastnictví
 • 2) Práva na označení
 • databáze ochranných známek (rešerše), přihlašování ochranných známek, koncipování námitek/návrhu na prohlášení neplatnosti, dílčí aspekty správního řízení před ÚPV; mezinárodní a komunitární ochrana; řešení příkladů a rozbor vybraných judikátů
 • 3) Ochrana designu
 • databáze designů (rešerše), přihláška průmyslového vzoru, výmaz průmyslového vzoru; komunitární ochrana; řešení příkladů a rozbor vybraných judikátů
 • 4) Patentové právo, právo užitných vzorů
 • patentové databáze (rešerše), patentová přihláška, patentový spis, sporná řízení (návrh na zrušení patentu); přihláška užitného vzoru, návrh na výmaz užitného vzoru; řešení příkladů a rozbor vybraných judikátů
 • 5) Autorské právo
 • rozsah a obsah ochrany, test pojmových znaků autorského díla, licenční smlouva autorskoprávní, řešení příkladů a rozbor vybraných judikátů
 • 6) Vymáhání práv z duševního vlastnictví, licence a převody práv
 • licence; převody práv; vymáhání práv offline i online
Literatura
  povinná literatura
 • KOUKAL, Pavel, MYŠKA, Matěj et al. Právo duševního vlastnictví Multimediální elektronický výukový materiál. Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X
 • Právo duševního vlastnictví - https://is.muni.cz/auth/do/rect/el/estud/praf/2019podzim/dusevni_vlastnictvi/web/index.html
Výukové metody
Výuka probíhá formou interaktivních cvičení, přičemž je akcentována dovednostní složka (rešeršní činnost, podávání příslušných přihlášek, podávání návrhů na výmaz, dispozice s právy duševního vlasntictví [převod/licencování], jakož i úkony nutné k ochraně nabytých práv). Od studentů se dále očekává aktivní domácí příprava - studium příslušné materie a vybraných judikátů. Komunikační platformou mezi vyučujícími a studenty je interaktivní osnova předmětu v Informačním systému MU, kde jsou zveřejněny studijní materiály, judikáty, odpovědníky a případné prezentace z cvičení.
Metody hodnocení
3 průběžné testy
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/MP511Z