MV926K Právnické výpočty

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV926K/01: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 10:00–11:40 024, A. Ptašnik
MV926K/02: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 12:00–13:40 024, A. Ptašnik
Předpoklady
! MV926Zk Práv.výpočty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 36 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 36/36, pouze zareg.: 0/36
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty praktickým dovednostem spočívajícím v právně relevantních početních operacích.
Výstupy z učení
Na úspěšném ukončení tohoto kursu bude student schopen:
chápat a aplikovat právní úpravu numerických operací
počítat běh času v hmotném a procesním právu
počítat pravidelné platby, úroky a jiné finanční operace
počítat náklady právního zastoupení
počítat náklady orgánů veřenné moci
Osnova
 • Počítání
 • Počítání času
 • Úroky a úroky z prodlení
 • Souběhy plateb a dluhů
 • Náklady právní pomoci
 • Náhrada nákladů řízení
 • Náklady orgánů
 • Právnické dělení
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠULÁKOVÁ, Martina. Náhrada nákladů řízení ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2015, roč. 26, č. 4, s. 25-30. ISSN 1210-6348.
 • COUFALÍK, Petr. Kritické zhodnocení nálezu ÚS ve věci paušální náhrady hotových výdajů nezastoupenému účastníku. Soudní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 21, č. 1, s. 8-9. ISSN 1211-4405. info
 • COUFALÍK, Petr. Několik poznámek k náhradě nákladů řízení v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2015, roč. 26, č. 3, s. 39-43. ISSN 1210-6348. Open access časopisu info
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ. Základy civilního procesu. 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 139 s. Edice učebnic PrF č. 491. ISBN 978-80-210-5062-4. info
 • HULVA, Tomáš. Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2006. ISBN 80-7357-217-6. info
Výukové metody
Kurs sestává z praktických cvičení, na nichž se demonstrují početní operace.
Metody hodnocení
Znalosti studentů budou ověřovány teoretickým písemným testem v elektronické podobě, a z diskuse k řešení komplexního praktického příkladu zaměřeného na spojení několika témat kurzu. Diskuse k řešení příkladu může být nahrazena prezentací řešení odborného problému.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zkouška může být písemná i ústní.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/MV926K