CM212Zk Sociologie práva

Právnická fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Rozvrh
St 8:00–9:30 140
Předpoklady
NOW ( CM212Z Sociologie práva sem ) || CM212Z Sociologie práva sem
Základní znalosti ze střední školy z oblasti společenských věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je zprostředkovat sociologické chápání práva, které představuje podstatný metodologický koncept práva, má seznámit se sociálními kontexty jednotlivých prvků mechanismu právní regulace od právní politiky po oblast realizace a efektivnosti práva. Sociologie práva studuje reciproční vztah práva a společnosti, mechanismus působení práva ve společnosti a funkce a roli práva ve společnosti, efektivnost práva, vztah práva - právní vědomí - právní chování, problematiku sociální deviace a sociální kontroly. Plní tak významnou propedeutickou roli při studiu práva.
Osnova
  • Vymezení sociologie práva. Hlavní představitelé a směry sociologie práva. Sociokulturní systém a právo. Právo v sociální realitě. Právo a společenské skupiny. Sociální deviace a společenská kontrola. Sociální empirie práva.
Literatura
  • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, 335 s. ISBN 8086898725. info
  • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva v textech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 154 s. ISBN 8021018151. info
  • URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 191 s. Právo, studie, 316.4.05-026.17. ISBN 80-86898-94-6. info
  • VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995, 141 s. ISBN 80-85964-20-1. info
  • Sociologie práva :systémově teoretický přístup k modernímu právu. Edited by Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996, 197 s. ISBN 80-85850-18-4. info
  • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
  • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
  • Velký sociologický slovník. 2, P - Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, S. 749 - 1. ISBN 80-7184-310-51. info
Metody hodnocení
Zkouška písemná nebo ústní
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011.