CM212Zk Sociologie práva

Právnická fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Rozvrh
St 8:00–9:30 140
Předpoklady
NOW ( CM212Z Sociologie práva sem ) || CM212Z Sociologie práva sem
Základní znalosti ze střední školy z oblasti společenských věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je zprostředkovat sociologické chápání práva, které představuje podstatný metodologický koncept práva. Studenti budou schopni: - identifikovat jednotlivé prvky mechanismu právní regulace, - vysvětlit mechanismus působení práva ve společnosti, - charakterizovat funkce a roli práva ve společnosti, - posoudit vztah práva - právního vědomí – právního chování, - definovat pojem sociální deviace.
Osnova
 • Vymezení sociologie práva. Hlavní představitelé a směry sociologie práva. Sociokulturní systém a právo. Právo v sociální realitě. Právo a společenské skupiny. Sociální deviace a společenská kontrola. Sociální empirie práva.
Literatura
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, 335 s. ISBN 8086898725. info
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva v textech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 154 s. ISBN 8021018151. info
 • VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995, 141 s. ISBN 80-85964-20-1. info
 • URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 191 s. Právo, studie, 316.4.05-026.17. ISBN 80-86898-94-6. info
 • Sociologie práva :systémově teoretický přístup k modernímu právu. Edited by Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996, 197 s. ISBN 80-85850-18-4. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
 • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
 • Velký sociologický slovník. 2, P - Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, S. 749 - 1. ISBN 80-7184-310-51. info
Výukové metody
Přednášky s prezentacemi.
Metody hodnocení
Zkouška písemná, 4 otevřené otázky, minimálně 50% správných odpovědí. Zkouška ústní, 1 vylosovaná otázka a přehled o 4 dalších otázkách, minimálně 50% správných odpovědí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2011/CM212Zk