CM212Zk Sociologie práva

Právnická fakulta
jaro 2007
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Rozvrh
St 8:00–9:30 140
Předpoklady
NOW ( CM212Z Sociologie práva sem ) || CM212Z Sociologie práva sem
Základní znalosti ze střední školy z oblasti společenských věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Sociologie práva studuje reciproční vztah práva a společnosti, mechanismus působení práva ve společnosti a funkce a roli práva ve společnosti.
Osnova
  • Vymezení sociologie práva. Hlavní představitelé a směry sociologie práva. Sociokulturní systém a právo. Právo v sociální realitě. Právo a společenské skupiny. Sociální deviace a společenská kontrola. Sociální empirie práva.
Literatura
  • Večeřa, Miloš - Urbanová, Martina. Sociologie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006 (Vyjde duben-květen 2006).
  • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva v textech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 154 s. ISBN 8021018151. info
  • VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995, 141 s. ISBN 80-85964-20-1. info
  • URBANOVÁ, Martina. Sociální kontrola a právo. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 125 s. ISBN 8021019476. info
  • Sociologie práva :systémově teoretický přístup k modernímu právu. Edited by Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996, 197 s. ISBN 80-85850-18-4. info
  • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
  • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
  • Velký sociologický slovník. 2, P - Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, S. 749 - 1. ISBN 80-7184-310-51. info
Metody hodnocení
Zápočet za aktivní účast na seminářích a zvládnutí probíraných témat Zkouška písemná nebo ústní
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.