EN

PrF:MV848K Ekonomická analýza obch. práva - Informace o předmětu

MV848K Ekonomická analýza obchodního práva

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Medková
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 16:40–18:10 257
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV848K/01: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 16:40–18:10 316
MV848K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
MP506Z Obchodní právo II && ( MP405Z Obchodní právo I || CM405Z Obchodní právo I )
Dobrá pasivní znalost anglického jazyka - některé studijní texty jsou v angličtině
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět poskytuje hlubší a ucelenější pohled na obchodněprávní regulaci, na její kontextuální ekonomické souvislosti, důvody a reálné dopady. Student bude schopen aplikovat poznatky nauky obchodního práva z integrovaného ekonomicko-právního pohledu.
Na konci kurzu bude schopen lépe porozumět podstatě smluvního i korporátního práva, otázkám alokace a rozložení rizika, problematice transakčních nákladů (a jejich redukce), externalit, informační asymetrie či ekonomickým základům soutěžního práva.
Osnova
 • Předmět a metoda law & economics
 • Vybrané otázky ekonomické teorie a její aplikace
 • Teorie institucí, teorie transakčních nákladů
 • Problém externalit a jeho řešení
 • Ekonomická analýza smluvního práva
 • Porušení smlouvy a smluvní odpovědnost
 • Teorie firmy, role podnikatele
 • Ekonomické otázky korporace, problém zastoupení a jeho řešení
 • Soutěžní prostředí a soutěžní regulace
 • Protikartelové a protimonopolní právo a jeho aplikace
 • Ekonomické otázky (právních) zásahů do tržních mechanismů
Literatura
  povinná literatura
 • Materiály v interaktivní osnově
  doporučená literatura
 • POSNER, Richard A. Economic analysis of law. 7th ed. Austin: Wolters Kluwer, 2007. xxii, 787. ISBN 9780735563544. info
 • COOTER, Robert a Thomas ULEN. Law & economics. 5th ed. Boston: Pearson, 2008. x, 582. ISBN 9780321336347. info
 • FRIEDMAN, David D. Law's order : what economics has to do with law and why it matters. Princeton: Princeton University Press, 2000. 329 s. ISBN 0691010161. info
 • Encyclopedia of law and economics. Edited by Boudewijn Bouckaert - Gerrit De Geest. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2000. xv, 807. ISBN 185898565X. info
 • Economics of antitrust law. Edited by Benjamin Klein - Andres V. Lerner. Cheltenham, UK: Elgar reference collection, 2008. viii, 648. ISBN 9781845425135. info
 • Economics of antitrust law. Edited by Benjamin Klein - Andres V. Lerner. Cheltenham, UK: Elgar reference collection, 2008. xliv, 582. ISBN 9781845425135. info
 • Economics of contract law. Edited by Douglas G. Baird. Cheltenham: Elgar reference collection, 2007. xx, 656. ISBN 9781845426521. info
 • GEORGAKOPOULOS, Nicholas Leonidas. Principles and methods of law and economics : basic tools for normative reasoning. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xiv, 378. ISBN 0521826810. info
 • The origins of law and economics. Edited by Charles Kershaw Rowley - Francesco Parisi. Cheltenham: Edward Elgar, 2005. xii, 531. ISBN 1840649631. info
 • SHAVELL, Steven. Economic analysis of law. New York: Foundation Press, 2004. v, 121. ISBN 1587788152. info
 • MICELI, Thomas J. The economic approach to law. Stanford, California: Stanford economics and finance, 2004. xxii, 379. ISBN 0804746559. info
 • POLINSKY, A. Mitchell. An introduction to law and economics. 3rd ed. New York: Aspen Publishers, 2003. xvii, 181. ISBN 073553473X. info
 • EASTERBROOK, Frank H. a Daniel R. FISCHEL. The economic structure of corporate law. 4th print. Cambridge: Harvard University Press, 1998. viii, 370. ISBN 0674235398. info
Výukové metody
Přednášky, problémové diskuse, příprava - studium specializované literatury, teoretické ekonomicko-právní analýzy, případové studie, judikatura
Metody hodnocení
Přednášky jsou zásadně povinné. Pro úspěšné ukončení je student povinen zpracovat případovou studii na vybrané téma (včetně vlastího tématu, kde se může zabývat např. i ekonomickým pohledem na problematiku zpracovávanou v rámci řešení diplomového úkolu) a dále úspěšně absolvovat jednoduchý závěrečný test ze základů teorie (v rozsahu přednášek).
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.