EN

PrF:MV848K Ekonomická analýza obch. práva - Informace o předmětu

MV848K Ekonomická analýza obchodního práva

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
MP506Z Obchodní právo II && ( MP405Z Obchodní právo I || CM405Z Obchodní právo I )
Dobrá pasivní znalost anglického jazyka - některé studijní texty jsou v angličtině
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět poskytuje hlubší a ucelenější pohled na obchodněprávní regulaci, na její kontextuální ekonomické souvislosti, důvody a reálné dopady. Student bude schopen aplikovat poznatky nauky obchodního práva z integrovaného ekonomicko-právního pohledu.
Na konci kurzu bude schopen lépe porozumět podstatě smluvního i korporátního práva, otázkám alokace a rozložení rizika, problematice transakčních nákladů (a jejich redukce), externalit, informační asymetrie či ekonomickým základům soutěžního práva.
Osnova
 • Předmět a metoda law & economics, praktické použití, smysl
 • Vztah práva a ekonomie, využití ekonomického pohledu v právu
 • Transakční náklady a jejich význam
 • Problém externalit a jeho řešení, konkrétní příklady, Coasův teorém
 • Ekonomická analýza smluvního práva
 • Porušení smlouvy a smluvní odpovědnost, konkrétní problémy obchodních smluv z ekonomického pohledu, alokace rizik, význam informací v obchodních transakcích
 • Ekonomická podstata obchodních korporací
 • Ekonomické otázky vnitřního uspořádání korporace, problém zastoupení a jeho řešení, corporate governance
 • Soutěžní prostředí a soutěžní regulace, protikartelové a protimonopolní právo a jeho aplikace
 • Ekonomické otázky právních zásahů do tržních mechanismů
Literatura
  povinná literatura
 • Materiály v interaktivní osnově
  doporučená literatura
 • POSNER, Richard A. Economic analysis of law. 7th ed. Austin: Wolters Kluwer, 2007. xxii, 787. ISBN 9780735563544. info
 • COOTER, Robert a Thomas ULEN. Law & economics. 5th ed. Boston: Pearson, 2008. x, 582. ISBN 9780321336347. info
 • FRIEDMAN, David D. Law's order : what economics has to do with law and why it matters. Princeton: Princeton University Press, 2000. 329 s. ISBN 0691010161. info
 • Encyclopedia of law and economics. Edited by Boudewijn Bouckaert - Gerrit De Geest. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2000. xv, 807. ISBN 185898565X. info
 • Economics of antitrust law. Edited by Benjamin Klein - Andres V. Lerner. Cheltenham, UK: Elgar reference collection, 2008. viii, 648. ISBN 9781845425135. info
 • Economics of antitrust law. Edited by Benjamin Klein - Andres V. Lerner. Cheltenham, UK: Elgar reference collection, 2008. xliv, 582. ISBN 9781845425135. info
 • Economics of contract law. Edited by Douglas G. Baird. Cheltenham: Elgar reference collection, 2007. xx, 656. ISBN 9781845426521. info
 • GEORGAKOPOULOS, Nicholas Leonidas. Principles and methods of law and economics : basic tools for normative reasoning. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xiv, 378. ISBN 0521826810. info
 • The origins of law and economics. Edited by Charles Kershaw Rowley - Francesco Parisi. Cheltenham: Edward Elgar, 2005. xii, 531. ISBN 1840649631. info
 • SHAVELL, Steven. Economic analysis of law. New York: Foundation Press, 2004. v, 121. ISBN 1587788152. info
 • MICELI, Thomas J. The economic approach to law. Stanford, California: Stanford economics and finance, 2004. xxii, 379. ISBN 0804746559. info
 • POLINSKY, A. Mitchell. An introduction to law and economics. 3rd ed. New York: Aspen Publishers, 2003. xvii, 181. ISBN 073553473X. info
 • EASTERBROOK, Frank H. a Daniel R. FISCHEL. The economic structure of corporate law. 4th print. Cambridge: Harvard University Press, 1998. viii, 370. ISBN 0674235398. info
Výukové metody
Přednášky, problémové diskuse, příprava - studium specializované literatury, teoretické ekonomicko-právní analýzy, případové studie, judikatura
Metody hodnocení
Přednášky i semináře jsou zásadně povinné. Pro úspěšné ukončení je student povinen aktivně se účastnit řešení problémových otázek v hodinách a úspěšně absolvovat závěrečný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.