MVD030K Klinika exekutorského práva

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Petr Ustohal (cvičící)
Mgr. Jana Kalistová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová (cvičící)
Ing. Mgr. Antonín Toman (cvičící)
Garance
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD030K/01: St 6. 3. 16:40–18:10 302, 18:15–19:45 302, St 20. 3. 16:40–18:10 302, 18:15–19:45 302, St 3. 4. 16:40–18:10 302, 18:15–19:45 302, St 17. 4. 16:40–18:10 302, 18:15–19:45 302, St 1. 5. 16:40–18:10 302, 18:15–19:45 302, St 15. 5. 16:40–18:10 302, 18:15–19:45 302, J. Kalistová, L. Kozlová, A. Toman, P. Ustohal
Předpoklady
MP410Zk Občanské právo III && MP510Zk OPP II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit a na praktických případech poukázat na dílčí problémy exekučního práva z pohledu soudu, exekutora, účastníků řízení a dalších zúčastněných subjektů. Bude upozorněno na hlubší souvislosti a „třecí plochy“ mezi jednotlivými instituty exekučního řízení, aktuální judikaturu a časté chyby a omyly odborné veřejnosti. Student bude řešit příklady vycházející z praxe a vypracovávat podání na základě reálných podkladů; dále se bude (dle možností) účastnit se poraden Exekutorské komory ČR, mobiliární exekuce, dražebního jednání, kárného řízení a chodu exekutorského úřadu.
Osnova
  • Postavení soudního exekutora. Zahájení exekučního řízení. Provedení exekuce. Zastavení, přerušení a odklad exekuce. Exekuce srážkami ze mzdy. Exekuce přikázáním pohledávky. Exekuce prodejem movitých věcí. Exekuce na nepeněžitá plnění. Exekuce vs. ostatní řízení. Kárná odpovědnost. Samospráva exekutorů.
  • Praktická část výuky - Účast na mobiliární exekuci; - Jednání u kárného soudu; - Bezplatná poradna Komory; - Odpoledne na Komoře (stížnostní agenda); - Účast na dražebním jednání;
Literatura
  • will be added by teacher
Výukové metody
Právní klinika. Student bude řešit příklady vycházející z praxe a vypracovávat podání na základě reálných podkladů, zejména bude vypracovávat podání k soudu nebo exekutorovi, rozhodnutí soudu nebo exekutora, řešit rozmanité procesní situace jednotlivě i v jejich souhrnu a užívat správné procesní úkony, účelně pracovat s judikaturou, nahlížet na exekuce v souvislostech. Vyučující poskytnou studentovi zpětnou vazbu na jím zpracované podání.
Metody hodnocení
Semináře s diskusí a praktickými příklady. Předmět je ukončen kolokviem. Na závěr kurzu bude uspořádána kolokviální rozprava nad fiktivním případem, s využitím probraných řešení, kdy student poukáže v rámci řízené diskuse na vhodnost či nevhodnost jejich uplatnění.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
Předmět je vyučován ve spolupráci s Exekutorskou komorou ČR.
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 12. 2018 16:49, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému