MVV3068K Medicínské právo v praxi

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV3068K/01: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé sudé úterý 16:40–18:10 025, L. Prudil
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickou aplikací zdravotnicko - právních předpisů, spolu s jejich vazbou na další právní oblasti (občanské právo, pracovní právo, trestní právo atd.).
Osnova
  • 1) Právní odpovědnost 2) Mlčenlivost 3) Informovaný souhlas 4) Práva pacientů a zdravotníků 5) Trestní odpovědnost 6) Financování zdravotnictví
Literatura
    doporučená literatura
  • PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Linde, 2014. 178 s. ISBN 9788072019298. info
Výukové metody
přednášky, diskuse
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.