MVV3068K Medicínské právo v praxi

Právnická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV3068K/01: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé sudé úterý 16:40–18:10 030
Předpoklady
MP510Zk OPP II && ( MP410Zk Občanské právo III || CM410Zk Občanské právo III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickou aplikací zdravotnicko - právních předpisů, spolu s jejich vazbou na další právní oblasti (občanské právo, pracovní právo, trestní právo atd.).
Osnova
  • 1) Poskytovatelé zdravotních služeb 2) Občanskoprávní odpovědnost 3) Trestní odpovědnost ve zdravotnictví 4) Přeshraniční péče 5) Správní orgány 6) Financování zdravotnictví
Literatura
    doporučená literatura
  • SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2016. xxxii, 453. ISBN 9788074006197. info
  • ŽĎÁREK, Roman, Jolana TĚŠINOVÁ, Marta ŠKÁROVÁ, Robert WALTR a František PÚRY. Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015. xiv, 164. ISBN 9788074002809. info
  • PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Linde, 2014. 178 s. ISBN 9788072019298. info
  • TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H.Beck, 2011. xxxiii, 41. ISBN 9788074000508. info
Výukové metody
přednášky, diskuse
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.