EN

PrF:MVV57902K Akvizice a financ. společností - Informace o předmětu

MVV57902K Akvizice a financování společností v mezinárodním a národním prostředí

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Hladký, LL.M. (cvičící)
Mgr. Lucie Hladká (cvičící)
Mgr. Bc. Kevin Paška (pomocník)
Garance
JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fafílková
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV57902K/01: Po 2. 3. až Pá 22. 5. Čt 18:15–19:45 316, L. Hladká, J. Hladký
Předpoklady
( MP405Z Obchodní právo I || CM405Z Obchodní právo I ) && MP506Z Obchodní právo II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: navrhnout strukturu transakce; vypracovat termsheet, dohodu o mlčenlivosti a právní prověrku; zpracovat jednoduchou akviziční smlouvu; vyhodnotit, zda je pro transakci nutné získat souhlas Úřadu pro hospodářskou soutěž, a daňové dopady transakce.
Osnova
 • Úvod k akvizicím
 • strutkturování transakce
 • term sheet, NDA, DD
 • due diligence
 • externí financování
 • transakční dokumentace I
 • transakční dokumentace II
 • soutěžní otázky
 • uzavření transakce
 • posttransakční restrukturalizace
 • udělení zápočtů
Literatura
  doporučená literatura
 • Blachman Jeremy: Anonymous Lawyer: A Novel. Picador, 2007
 • Eliáš/Pokorná/Dvořák: Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva. C. H. Beck, 6. vydání, 2010 a specializované články
Výukové metody
Teoretická domácí příprava, zpracování praktických úkolů na semináři, materiály z praxe.
Metody hodnocení
odevzdávání praktických výstupů v každé hodině, skupinová diskuze (kolokvium) na posledním semináři
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.