MVV2668K Evropské a mezinárodní PIS

Právnická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Danuše Spáčilová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV2668K/01: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé liché pondělí 11:10–12:40 020, J. Harašta
MVV2668K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harašta
Předpoklady
MP511Zk Pr. duševního vlast. && ! MP57902K Evropské a mezinárodní PIS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 19 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/19, pouze zareg.: 0/19
Mateřské obory/plány
  • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět struktuře evropských a mezinárodních zdrojů právních informací - kreativně používat zdroje evropských a mezinárodních právních informací při řešení právních problémů - využívat pokročilé funkce základních evropských právnických databází - zpracovávat rešerše mezinárodních a evropských právních otázek za užití zahraničních zdrojů právních informací
Literatura
  • dovednostní kurs - studijní literatura a studijní opory budou studentům poskytnuty prostřednictvím interaktivní osnovy
Výukové metody
6 praktických cvičení v PC učebně
Metody hodnocení
závěrečný písemný test s otevřenými otázkami a praktická rešerše zadaného právního problému
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.