MVV2668K Informační systémy pro evropské právo a judikaturu ESLP

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Novotná, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV2668K/01: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 12:00–13:40 024, J. Harašta
Předpoklady
MP511Zk Pr. duševního vlast. && ! MP57902K Evropské a mezinárodní PIS
Absolvování kurzu Právní informatika (MP314K nebo MP221K). Orientace v pramenech práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/20, pouze zareg.: 1/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je navázat na výuku povinného kurzu Právní informatiky a rozšířit ji zejména o koncepční otázky práce s právními informacemi v oblasti práva EU a rozhodovací praxe ESLP.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- porozumět struktuře zdrojů práva EU a jejich vlivu na národní právo
- porozumět struktuře judikatury ESLP a jejího vlivu na národní právo
- systematicky využívat EUR-Lex
- systematicky využívat HUDOC
- zpracovat rešerši a analýzu zahrnující právo EU a judikaturu ESLP
Osnova
  • Specifika práva EU. EUR-Lex.
  • Specifika judikatury ESLP. HUDOC.
  • Příprava analýzy právních předpisů a dokumentů EU.
  • Příprava analýzy judikatury SDEU.
  • Příprava analýzy judikatury ESLP.
  • Diskuze zpracovaných analýz.
Literatura
  • dovednostní kurs - studijní literatura a studijní opory budou studentům poskytnuty prostřednictvím interaktivní osnovy
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně. Samostudium.
Metody hodnocení
K úspěšnému ukončení kurzu je zapotřebí kumulativně:
- účast alespoň na 5 ze 6 cvičeních,
- zpracování dílčích analýz.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/MVV2668K