MVV2668K Informační systémy pro evropské právo a judikaturu ESLP

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Novotná, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV2668K/01: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé sudé úterý 12:00–13:40 024, J. Harašta
Předpoklady
MP511Zk Pr. duševního vlast. && ! MP57902K Evropské a mezinárodní PIS
Absolvování kurzu Právní informatika (MP314K nebo MP221K). Orientace v pramenech práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je navázat na výuku povinného kurzu Právní informatiky a rozšířit ji zejména o koncepční otázky práce s právními informacemi v oblasti práva EU a rozhodovací praxe ESLP.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- porozumět struktuře zdrojů práva EU a jejich vlivu na národní právo
- porozumět struktuře judikatury ESLP a jejího vlivu na národní právo
- systematicky využívat EUR-Lex
- systematicky využívat HUDOC
- zpracovat rešerši a analýzu zahrnující právo EU a judikaturu ESLP
Osnova
  • Specifika práva EU. EUR-Lex.
  • Specifika judikatury ESLP. HUDOC.
  • Příprava analýzy právních předpisů a dokumentů EU.
  • Příprava analýzy judikatury SDEU.
  • Příprava analýzy judikatury ESLP.
  • Diskuze zpracovaných analýz.
Literatura
  • dovednostní kurs - studijní literatura a studijní opory budou studentům poskytnuty prostřednictvím interaktivní osnovy
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně. Samostudium.
Metody hodnocení
K úspěšnému ukončení kurzu je zapotřebí kumulativně:
- účast alespoň na 5 ze 6 cvičeních,
- zpracování dílčích analýz.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.