EN

PrF:MV728K Pr.klinika uprchl.práva I - Informace o předmětu

MV728K Právní klinika uprchlického práva I.

Právnická fakulta
podzim 2007
Rozsah
1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. (přednášející)
Mgr. Hana Lupačová (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. každý lichý čtvrtek 16:40–18:10 124
Předpoklady
! MV728Z Pr.klinika uprchl.práva I
Správní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/12
Cíle předmětu
Svoboda pohybu vězí v základu uprchlického práva, ale v tomto kontextu zažívá příkrou deformaci. Neboť pohyb má být projevem volného, svobodného rozhodnutí a nikterak vynuceným aktem osoby, jež se vydává nedobrovolně za hranice domovského státu. Příčinami nuceného odchodu jsou pronásledování jako absence de iure či de facto ochrany ze strany státu a existence závažné újmy na lidských právech dotyčných osob, jakož i válka a živelné události. Mezinárodní a vnitrostátní právo nabízí rozmanité formy ochrany: azyl a dočasnou ochranu. Azyl jako autoritativní akt státu může mít podobu územní, diplomatickou či politickou, kdežto dočasná ochrana je naproti tomu časově limitovaná a strukturálně omezená (pobyt, zdravotní péče, přístřeší a strava, případně pracovní povolení), neboť umožňuje minimální existenci na území přijímacího státu. Azyl skýtá bezpečí před navrácením, vyhoštěním neboli ochranu před jurisdikcí domovského státu, ale taktéž právo trvalého pobytu s dalšími výhodami a dobrodiním. Azyl ve smyslu lidského práva, jak jej upravuje Americká úmluva o lidských právech z roku 1969, omezuje diskreci státu a ukládá mu závazek poskytnout mezinárodní ochranu, když jsou podmínky hypotézy pravidla splněny. Předmět může zprostředkovávat bohatou multikulturalitu světa, ale i obnažit problematiku integrace a asimilace uznaných asylantů. Nadto objevuje rozdílnou interpretaci klíčových ustanovení Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Newyorského protokolu z roku 1967, což podněcuje kritické právní myšlení a schopnost nalézat adekvátní interpretaci
Osnova
  • 1. Pluralismus forem azylu ve vnitrostátním a mezinárodním právu. Azyl jako svoboda od pronásledování. Střet azylu jako oprávnění státu (diplomatický, územní a politický) a azylu jako práva jednotlivce 2. Ženevská úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Newyorský protokol z roku 1967 a jejich osobní, časová, územní a věcná aplikovatelnost 3.Vývoj definice uprchlíka před II. světovou válkou a po tomto konfliktu. Legální definice uprchlíka podle Ženevské úmluvy z roku 1951 a její klíčové pojmy: pronásledování z rasových, náboženských, národnostních důvodů anebo z důvodu příslušnosti k určité společenské skupině či zastávání politických názorů 4. Vylučující a pozastavující klauzule ve vymezení uprchlíka podle Ženevské úmluvy a jejich systematický a účelový výklad 5. Rozbor pravidla non-refoulement podle kvarteta hledisek: osobní, časová, územní a věcná působnost 6. Dočasná ochrana ve vnitrostátním a mezinárodním právu. Kritický rozbor ustanovení cizineckého zákona účinného od 1.1.2000 v ČR. Právní pojem "bezpečné země" a jeho důsledky 7.Úkoly Úřadu vysoké komisařky OSN pro uprchlíky (UNHCR).
Literatura
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.