EN

PrF:MV728K Pr.klinika uprchl.práva I - Informace o předmětu

MV728K Právní klinika uprchlického práva I

Právnická fakulta
podzim 2010
Rozsah
1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Hana Lupačová (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Lupačová
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 18:15–19:45 302
Předpoklady
SOUHLAS
Správní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na azylové a cizinecké právo, přičemž se probírá nejen česká legislativa a judikatura ale (v omezené míře) také evropské azylové acquis a relevantní mezinárodní úmluvy (Úmluva o právním postavení uprchlíků, Úmluva o ochraně lidských práv a svobod). Na teoretickou výuku na seminářích navazují pozdější praktická cvičení, kde mají studenti možnost vyzkoušet si napsat žalobu a jiná právní podání, zkusit si simulovaný soudní proces, apod. se zpětnou vazbou nejen od vyučující, ale též od dalších pozvaných externích vyučujících (zejména Miroslav Jurman z NSS, Pavel Pořízek a Miloš Valášek z KVOP, Lucie Atkins). Dále je výuka doplněna praxí v nevládní organizaci SOZE, která poskytuje bezplatnou právní pomoc žadatelům o azyl a jiným cizincům. Praxe zahrnuje nejen návštěvy nevládní organizace, ale též návštěvu detenčních zařízení Ministerstva vnitra a azylových zařízení, kde studenti vidí právníka nevládní organizace v praxi a později mají též možnost vyzkoušet si právní poradenství. Cílem tedy je, kromě teoretického (nevyčerpávajícího) základu azylového a cizineckého práva, studentům ukázat, jak v praxi vypadá práce právníka v nevládní organizaci, jak lze právem pomoci specifické skupině osob, kteří jsou mnohdy odkázáni pouze na asistenci nevládní organizace. Studentům se nabízí v seminářích možnost vyzkoušet si "nanečisto" to, co později v praxi bude ovlivňovat výsledky soudních sporů.
Osnova
  • 1. Úvodní seminář Azylové právo-úvod a) Právní úprava ochrany uprchlíků (Úmluva z r. 1951, o právním postavení uprchlíků, zákon č. 325/1999 Sb.) b) Základní pojmy c) Jednotlivé formy mezinárodní ochrany 2. Řízení o udělení mezinárodní ochrany – I. Instance a) Průběh řízení o udělení mezinárodní ochrany b) I. instance řízení: subjekty, jejich procesní práva a povinnosti c) Pohovor s žadatelem o udělení mezinárodní ochrany d) Rozhodnutí v I. instanci řízení, jeho obsah a následky 3. Psychologické aspekty řízení o udělení mezinárodní ochrany a) ohrožené skupiny žadatelů: matky s dětmi, samostatné ženy, nezletilí bez doprovodu zákonného zástupce a fyzicky či psychicky handicapovaní jedinci b) vypořádání se žadatelů s prožitým traumatem c) komunikace s klienty z různého socio-kulturního prostředí d) práce s klientem z pohledu pracovníka sociálního oddělení pobytového střediska/integračního azylového střediska 4. Řízení o udělení mezinárodní ochrany – soudní řízení a) žaloby proti rozhodnutí Ministerstva vnitra: procesní práva a povinnosti; speciální úprava některých otázek pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany (cizí jazyk, právní zástupce, tlumočník atd.), následky rozhodnutí b) kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu: procesní práva a povinnosti, přijatelnost kasační stížnosti ve věci mezinárodní ochrany, následky rozhodnutí o kasační stížnosti c) vízum za účelem strpění pobytu d) judikatura NSS 5. EU a ochrana uprchlíků a) ustanovení v SES – 1. pilíř b) Dublinské nařízení c) kvalifikační a procedurální směrnice c) transpozice směrnic do českého práva 6. UNHCR a jeho role při ochraně uprchlíků a) oprávnění UNHCR podle českého zákona o azylu b) role UNHCR v jiných zemích c) přesidlování uprchlíků a role UNHCR 7. Cizinecké právo-úvod a) Právní úprava pobytu cizinců na území ČR (zákon č. 326/1999 Sb.) b) Základní pojmy c) Přehled jednotlivých typů pobytu cizinců d) Práva a povinnosti cizinců 8. Pobyt cizinců v ČR – jednotlivé pobytové statusy: občané tzv. třetích zemí a) víza a) přechodný pobyt – občané třetích zemí b) dlouhodobý pobyt – občané třetích zemí - různé účely pobytu c) trvalý pobyt – občané třetích zemí - mj. i návaznost na azylové řízení 9. Pobyt cizinců v ČR – jednotlivé pobytové statusy: občané EU Práva a povinnosti spjaté s pobytem (práce, zdravotní péče, sociální zabezpečení, vzdělání). a) přechodný pobyt b) trvalý pobyt 10. Integrace cizinců a azylantů (Státní integrační program; Zaměstnávání a podnikání, Zdravotní péče, Bydlení, Vzdělávání) Cizinci: a) koncepce integrace cizinců b) zelené a modré karty c) výuka českého jazyka Azylanti: a) IAS b) integrační byty pro azylanty c) výuka českého jazyka Úloha jednotlivých ministerstev a role nevládních organizací na zajištění integrace cizinců 11. Vyhoštění cizince z území ČR, zajištění cizince a) povinnosti cizinců – důvody vyhoštění, následky vyhoštění b) zajišťovací zařízení cizinců c) vyhoštění a žádost o udělení mezinárodní ochrany 12. Ochrana práv cizinců z pohledu Veřejného ochránce práv a) oprávnění Veřejného ochránce práv, proti komu mohou směrovat podněty, jak si stěžovat, způsob vyřizování podnětu b) preventivní návštěvy azylových středisek a zařízení pro zajištění cizinců c) podněty v oblasti cizinců, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany 13. Státní občanství z pohledu Veřejného ochránce práv a) podmínky pro udělení státního občanství b) řízení o státním občanství c) podněty z oblasti státního občanství d) nový zákon o státním občanství 14. Závěřečný seminář
Literatura
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:doplňková ochrana. první. Brno: Masarykova Univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 320, 2007. 235 s. ISBN 978-80-210-4476. info
  • JÍLEK, Dalibor a Renáta KLEČKOVÁ. Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice. / editoři: Dalibor Jílek a Renáta Klečková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 214 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 304. ISBN 80-210-4058-0. info
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
Výukové metody
Semináře - praktická cvičení (další semináře) s pozvanými hosty Praxe v nevládní organizaci a azylových zařízeních Argumentační seminář Možnost účasti na Asylum Moot Court
Metody hodnocení
účast na seminářích a praxe v NNO
Informace učitele
Studenti budou vybráni do předmětu na základě motivačních dopisů. S ohledem na práci s migranty se doporučuje před registrací do předmětu zvážit své jazykové znalosti. Výhodou je znalost anglického, francouzského, ruského jazyka, případně arabského nebo španělského. Kromě toho je nutné si zaregistrovat předmět Azylové a cizinecké právo, kde se odehrává teoretická výuka k předmětu (na podzim).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.