EN

PrF:MV728K Pr.klinika uprchl.práva I - Informace o předmětu

MV728K Právní klinika uprchlického práva I

Právnická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Linda Janků, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Lupačová (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Linda Janků, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV728K/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 18:15–19:45 148, L. Janků
Předpoklady
SOUHLAS
Správní právo (alespoň 1. semestr).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na azylové a cizinecké právo a na praktické aspekty této oblasti práva. Teoretická výuka k předmětu je v převážné míře pokryta samostatným předmětem Uprchlické a cizinecké, který studenti kliniky povinně navštěvují. Semináře kliniky na uvedený předmět s teoretickým základem navazují. Na každém semináři je určité praktické cvičení (srov. osnova předmětu). Po prvních třech seminářích (a zároveň několika seminářích v rámci předmětu Uprchlické a cizinecké právo), začínají studenti dále praxi v nevládní organizaci Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE), která poskytuje právní poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a cizincům (srov. www.soze.cz). Praxe zahrnuje nejen návštěvy nevládní organizace, ale též návštěvu detenčních zařízení Ministerstva vnitra a azylových zařízení, kde studenti vidí právníka nevládní organizace v praxi a později mají též možnost vyzkoušet si právní poradenství. Součástí praxe je též praxe v Kanceláři veřejného ochránce práv. Cílem tedy je v předmětu Uprchlické a cizinecké právo poskytnout jistý teoretický základ, v seminářích kliniky prakticky vyzkoušet některé aspekty právního poradenství „nanečisto“ se zpětnou vazbou od právníků z praxe a následně tyto zkušenosti aplikovat v praxi v nevládní organizaci. V průběhu prvního semestru přitom studenti nejednají sami s klienty nevládní organizace – ale podílejí se již na písemných podáních a další právní činnosti, ve druhém semestru pak již pod dohledem právního poradce SOZE od klienta nevládní organizace zjistí základní aspekty jeho případu a mohou připravit podání pro jeho případ – vše pod dohledem právníka a také na odpovědnost právníka SOZE, který všechna podání kontroluje a může využít v zastupování žadatele o mezinárodní ochranu nebo cizince. Kromě uvedeného by měli studenti rovněž zjistit, jak v praxi vypadá práce právníka v nevládní organizaci, jak lze právem pomoci specifické skupině osob, kteří jsou mnohdy odkázáni pouze na asistenci nevládní organizace. Přidanou hodnotou proti obvyklé praxi je speciální čas věnovaný specializované teoretické přípravě a čas věnovaný přípravě k jednání s klienty, provádění pohovorů, atd.
Osnova
  • Právní klinika uprchlického práva (jednou za dva týdny); výuka je propojena s předmětem MVD017K Azylové a migrační právo, kde přednáší odborníci z azylového a uprchlického práva. Sylabus 1. semestru: 1. seminář: Úvod do problematiky. Příklady osob, které lze pokládat za uprchlíky ve smyslu Ženevské úmluvy z roku 1951 2. seminář: Azylové řízení před správním orgánem. V rámci hodiny si studenti vyzkoušejí pohovor v řízení o mezinárodní ochraně (student v roli pohovoristy, vyučující v roli žadatele o mezinárodní ochranu), zpětná vazba a užitečné rady k pohovoru a k tomu, co z pohledu právního poradce sledovat, v případě, že asistuje u pohovoru (seminář vede bývalý pracovník Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky). Domácí úkol pro studenty: napsat správní rozhodnutí o mezinárodní ochraně (využít znalosti z Uprchlického a cizineckého práva) na základě fiktivní žádosti o mezinárodní ochranu a fiktivního pohovoru (lhůta pro odevzdání 2 týdny). 3. seminář: Komunikace s klientem (sociálně slabším; cizincem) – hodina za asistence psychologa. Poté, co jim psycholog řekne, jak reagovat na agresivní, depresivní klienty, jak se chovat ve styku s klienty z různého socio-kulturního prostředí (ženy muslimky...), si 2-3 studenti vyzkoušejí poskytování právního poradenství takovému klientu. Student v roli právníka, psycholog v roli klienta – normálního, ženy muslimky, silně depresivního klienta. 4. seminář: Řízení před soudy (azylové soudní řízení). První část hodiny: zpětná vazba na odevzdaná rozhodnutí o mezinárodní ochraně. Druhá část hodiny: o řízení před soudy: na co si má právní poradce dávat pozor, jaká jsou specifika správního přezkumu rozhodnutí o mezinárodní ochraně (seminář vede asistent soudce NSS). Domácí úkol pro studenty: Napsat žalobu proti rozhodnutí, které napsal jiný student. Lhůta: týden. Další týden mají studenti na domluvu k prezentaci žaloby. 5. seminář: Prezentace žalob: Na seminář je pozvána vyučující právní argumentace. Před ní studenti prezentují: 1) žalobu, 2) stanovisko žalovaného. V prezentaci se prostřídají všichni studenti (každý na 3 min.), následuje zpětná vazba na jejich prezentační schopnosti a tipy, jak lépe ústně prezentovat právní argumenty. 6. seminář: Zpětná vazba na písemná vyhotovení žalob. Reflexe praxe studentů v nevládní organizaci. 7. seminář: Vyhledávání informací o zemích původu v azylovém řízení (tipy, jak nakládat s elektronickými zdroji informací, jak posoudit relevantnost informací pro dokazování, jak posoudit věrohodnost zdrojů informací).
Literatura
    doporučená literatura
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:doplňková ochrana. první. Brno: Masarykova Univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 320, 2007. 235 s. ISBN 978-80-210-4476. info
  • JÍLEK, Dalibor a Renáta KLEČKOVÁ. Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice. / editoři: Dalibor Jílek a Renáta Klečková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 214 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 304. ISBN 80-210-4058-0. info
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
Výukové metody
Semináře - praktická cvičení (další semináře) s pozvanými hosty Praxe v nevládní organizaci a azylových zařízeních a v Kanceláři veřejného ochránce práv Argumentační seminář Možnost účasti na Asylum Moot Court
Metody hodnocení
V průběhu předmětu studenti odevzdávají různá právní podání (správní rozhodnutí, 2 x žalobu) a prezentují své práce (pohovor s žadatelem o mezinárodní ochranu ve správním řízení, pohovor s klientem, 2 x prezentace žaloby). V průběhu roku je proto mnoho příležitostí hodnotit snahu studenta zlepšit své dovednosti, vynaložené úsilí, a také zlepšení jeho právní argumentace případně vystupování. Pro kolokvium z uvedeného předmětu je vzhledem k většímu počtu domácích úkolů a nutnosti domácí přípravy nutná zejména účast na seminářích, účast na praxi v nevládní organizaci a odevzdání žalob v přiměřené kvalitě v obou semestrech. V případě nesplnění účasti lze uznat výjimečně náhradní plnění. V případě odevzdání nekvalitní žaloby, je nutno tuto žalobu na základě připomínek dopracovat.
Informace učitele
Studenti budou vybráni do předmětu na základě motivačních dopisů, které by měli zaslat Mgr. Haně Lupačové. S ohledem na práci s migranty se doporučuje před registrací do předmětu zvážit své jazykové znalosti. Výhodou je znalost anglického, francouzského, ruského jazyka, případně jiných cizích jazyků. Kromě toho je nutné si zaregistrovat předmět Právní klinika, teoretická příprava, kde se na podzim odehrává teoretická výuka k předmětu; v rámci tohoto předmětu přednášejí také různí odborníci na azylové a cizinecké právo.
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.