EN

PrF:MV728K Pr.klinika uprchl.práva I - Informace o předmětu

MV728K Právní klinika uprchlického práva I.

Právnická fakulta
podzim 2006
Rozsah
1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. (přednášející)
JUDr. Renáta Klečková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (cvičící)
Mgr. Vakhtang Darchiashvili (cvičící)
Mgr. Michaela Kopalová (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Rozvrh
Po 25. 9. až Pá 22. 12. každé sudé úterý 18:15–19:45 124
Předpoklady
! MV728Z Pr.klinika uprchl.práva I
Správní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Cíle předmětu
Svoboda pohybu vězí v základu uprchlického práva, ale v tomto kontextu zažívá příkrou deformaci. Neboť pohyb má být projevem volného, svobodného rozhodnutí a nikterak vynuceným aktem osoby, jež se vydává nedobrovolně za hranice domovského státu. Příčinami nuceného odchodu jsou pronásledování jako absence de iure či de facto ochrany ze strany státu a existence závažné újmy na lidských právech dotyčných osob, jakož i válka a živelné události. Mezinárodní a vnitrostátní právo nabízí rozmanité formy ochrany: azyl a dočasnou ochranu. Azyl jako autoritativní akt státu může mít podobu územní, diplomatickou či politickou, kdežto dočasná ochrana je naproti tomu časově limitovaná a strukturálně omezená (pobyt, zdravotní péče, přístřeší a strava, případně pracovní povolení), neboť umožňuje minimální existenci na území přijímacího státu. Azyl skýtá bezpečí před navrácením, vyhoštěním neboli ochranu před jurisdikcí domovského státu, ale taktéž právo trvalého pobytu s dalšími výhodami a dobrodiním. Azyl ve smyslu lidského práva, jak jej upravuje Americká úmluva o lidských právech z roku 1969, omezuje diskreci státu a ukládá mu závazek poskytnout mezinárodní ochranu, když jsou podmínky hypotézy pravidla splněny. Předmět může zprostředkovávat bohatou multikulturalitu světa, ale i obnažit problematiku integrace a asimilace uznaných asylantů. Nadto objevuje rozdílnou interpretaci klíčových ustanovení Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Newyorského protokolu z roku 1967, což podněcuje kritické právní myšlení a schopnost nalézat adekvátní interpretaci
Osnova
  • 1. Pluralismus forem azylu ve vnitrostátním a mezinárodním právu. Azyl jako svoboda od pronásledování. Střet azylu jako oprávnění státu (diplomatický, územní a politický) a azylu jako práva jednotlivce 2. Ženevská úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Newyorský protokol z roku 1967 a jejich osobní, časová, územní a věcná aplikovatelnost 3.Vývoj definice uprchlíka před II. světovou válkou a po tomto konfliktu. Legální definice uprchlíka podle Ženevské úmluvy z roku 1951 a její klíčové pojmy: pronásledování z rasových, náboženských, národnostních důvodů anebo z důvodu příslušnosti k určité společenské skupině či zastávání politických názorů 4. Vylučující a pozastavující klauzule ve vymezení uprchlíka podle Ženevské úmluvy a jejich systematický a účelový výklad 5. Rozbor pravidla non-refoulement podle kvarteta hledisek: osobní, časová, územní a věcná působnost 6. Dočasná ochrana ve vnitrostátním a mezinárodním právu. Kritický rozbor ustanovení cizineckého zákona účinného od 1.1.2000 v ČR. Právní pojem "bezpečné země" a jeho důsledky 7.Úkoly Úřadu vysoké komisařky OSN pro uprchlíky (UNHCR).
Literatura
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.