BFPX044t Prázdninová praxe II

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/11/0. 160. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BKET031 Zdravotnická etika && BFPX023t Prázdninová praxe I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studen umí aplikovat své znalosti v kinezioterapii v řízené souvislé odborné prázdninové praxi, uplatňuje dovedností ze speciální kinezioterapie. Odborná praxe vytváří prostor a podmínky pro samostatnou práci studentů v provozních podmínkách zdravotnických zařízení, plní průpravnou a integrační funkci. Cílem řízené souvislé odborné prázdninové praxe v délce čtyř týdnů je uplatňovat a provádět terapeutické postupy ve fyzioterapeutické praxi. Jedná se o samostatnou práci studentů v provozních podmínkách zdravotnických zařízení u lůžka. Probíhá formou stáží na specializovaných odděleních Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a ve Fakultní nemocnici Brno.
Výstupy z učení
Student prakticky používá:
- metodologické postupy v léčebné rehabilitaci
- samostatně terapeutické postupy ve fyzioterapeutické praxi v podmínkách zdravotnických zařízení
Osnova
 • Praxe u akutního lůžka nemocného zaměřená na komplexní fyzioterapeutickou léčbu u základních diagnóz v oblastech: interna, chirurgie, ortopedie, neurologie
 • Základní vyšetření pacienta včetně kinesiologických rozborů u různých Dg
 • Dodržování zásad rehabilitačních postupů, správná volba metodik LTV u jednotlivých systémových onemocnění
 • Účast při vypracovávání krátkodobých a dlouhodobých rehabilitačních plánů
 • Psychologický přístup ke klientům
 • Účelná organizace vlastní práce včetně fyzioterapeutické dokumentace
 • Samostatná aplikace fyzikálních procedur
 • Dodržování zásad ochrany zdraví při práci
Literatura
 • VOTAVA, Jiří. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 207 s. ISBN 8024607085. info
 • NOVOSAD, Libor a Marcela NOVOSADOVÁ. Ucelená rehabilitace lidí se zdravotním, zejména somatickým, postižením : uvedení do problematiky. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita, 2000. 58 s. ISBN 8070833831. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
aktivní zapojení studentů do fyzioterapeutických postupů u pacientů, 100% účast na praxi
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BFPX044t