BLBC0211c Biochemie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. David Galuška (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Katarína Kostolanská (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Martina Hanousková (pomocník)
Mgr. Lucie Novotná (pomocník)
Monika Šudáková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Monika Šudáková
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–10:30 A16/212, Čt 8:00–10:30 A16/216
Předpoklady
BLLC0111s Lék.chemie-seminář && ZC011 Zacházení s chemickými látkami && BLLC0111c Lékařská chemie -c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je doplňkovým k předmětu BLBC021p. Na konci kurzu je obeznámen se základními metodickým principy a postupy používanými v klinické biochemii při stanovování koncentrace analytů a enzymové aktivity v tělních tekutinách.Zná zásady práce s biologickým materiálem. Je schopen navrhnout experiment. Umí interpretovat výsledek laboratorního vyšetření.
Výstupy z učení
Na konci kurzu je student:
- obeznámen se základními metodickým principy a postupy používanými v klinické biochemii při stanovování koncentrace analytů a enzymové aktivity v tělních tekutinách.
- schopen znát zásady práce s biologickým materiálem.
- schopen navrhnout experiment.
- schopen interpretovat výsledek laboratorního vyšetření.
Osnova
 • Organizace práce v praktických cvičeních. Práce s biologickým materiálem. Odběr krve. Zpracování krve. Laboratorní vyšetření. Sdělování výsledků biochemického vyšetření.
 • Enzymové stanovení glukosy v plazmě. Stanovení glykemie osobním glukometrem. Orální glukosový toleranční test (oGTT). Důkaz glukosy a ketolátek v moči. Stanovení glykovaného hemoglobinu.
 • Stanovení celkového cholesterolu v séru a krvi. Stanovení triacylglycerolů v krvi. Stanovení HDL-cholesterolu a LDL-cholesterolu. Výpočet LDL-cholesterolu a odvozených parametrů.
 • Stanovení katalytické koncentrace ALT a AST v séru. Stanovení katalytické koncentrace ALP v séru.
 • Stanovení celkového a konjugovaného bilirubinu v séru. Důkaz bilirubinu a urobilinogenu v moči. Stanovení albuminu v séru
 • Stanovení celkových proteinů a albuminu v séru. Elektroforéza proteinů. Důkaz a stanovení CRP v séru a krvi. Stanovení ferritinu v séru.
 • Objektivní a fyzikální vyšetření moči. Stanovení kreatininu v séru a moči. Určení glomerulární filtrace z kreatininové clearance. Výpočet resorpční a exkreční frakce vody.
 • Důkaz a stanovení proteinurie. Zjištění krevního barviva v moči. Důkaz a stanovení albuminurie. Průkaz Bence-Jonesovy bílkoviny v moči. Stanovení močoviny v séru a v moči. Orientační hodnocení dusíkové bilance
 • Vyšetření moče polyfunkčními diagnostickými proužky Průkaz drog v moči. Detekce luteinizačního hormonu v moči.
 • Rozpustnost močové kyseliny. Orientační chemický rozbor močových konkrementů Stanovení močové kyseliny v séru a moči.
 • Vybraná laboratorní vyšetření žaludku. Laboratorní vyšetření u onemocnění pankreatu Test na okultní krvácení v zažívacím traktu.
 • Stanovení troponinu T v krvi. Stanovení katalytické koncentrace CK-MB v séru. Stanovení CK-MB v krvi.
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální návody ke cvičením jsou k dispozici ve Studijních materiálech předmětu v IS.
Výukové metody
Praktická práce v laboratoři.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech cvičení a odevzdání všech protokolů vyučujícímu do zadaného data. Získání zápočtu ze cvičení je podmínkou registrace ke zkoušce z Biochemie I.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BLBC0211c