BLBC0211c Biochemie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Drabinová (cvičící)
Mgr. David Galuška (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
Martina Hanousková (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Miriam Minaříková (pomocník)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (náhr. zkoušející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 4. 3. 8:00–10:30 A16/216, 8:00–10:30 A16/212, Čt 11. 3. 8:00–10:30 A16/216, 8:00–10:30 A16/212, Čt 18. 3. 8:00–10:30 A16/212, 8:00–10:30 A16/216, Čt 25. 3. 8:00–10:30 A16/212, 8:00–10:30 A16/216, Čt 1. 4. 8:00–10:30 A16/216, 8:00–10:30 A16/212, Čt 8. 4. 8:00–10:30 A16/216, 8:00–10:30 A16/212, Čt 15. 4. 8:00–10:30 A16/216, 8:00–10:30 A16/212, Čt 22. 4. 8:00–10:30 A16/212, 8:00–10:30 A16/216, Čt 29. 4. 8:00–10:30 A16/216, 8:00–10:30 A16/212, Čt 6. 5. 8:00–10:30 A16/212, 8:00–10:30 A16/216, Čt 13. 5. 8:00–10:30 A16/216, 8:00–10:30 A16/212, Čt 20. 5. 8:00–10:30 A16/212, 8:00–10:30 A16/216, Čt 27. 5. 8:00–10:30 A16/212, 8:00–10:30 A16/216, ...
Předpoklady
BLLC0111s Lék.chemie-seminář && BLLC0111c Lékařská chemie -c && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodickými principy a postupy používanými při stanovování koncentrace analytů a enzymové aktivity v tělních tekutinách a rovněž základními způsoby interpretace laboratorních výsledků.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- obeznámen se základními metodickými principy a postupy používanými v klinické laboratoři při stanovování koncentrace analytů a enzymové aktivity v tělních tekutinách.
- znát základní zásady práce s biologickým materiálem.
- schopen orientovat se v základních laboratorních úkonech.
- znát způsoby interpretace výsledků laboratorních vyšetření.
Osnova
 • Organizace práce. Zásady práce s biologickým materiálem. Odběr a zpracování krve. Laboratorní vyšetření a faktory ovlivňující výsledek. Interpretace výsledků. Sdělování výsledků laboratorního vyšetření.
 • Stanovení glukosy v plazmě. Stanovení glykemie osobním glukometrem. Orální glukosový toleranční test (oGTT). Průkaz glukosurie a ketonurie. Stanovení glykovaného hemoglobinu.
 • Stanovení celkového cholesterolu v séru. Stanovení celkového cholesterolu a triacylglycerolů v krvi analyzátorem Accutrend Plus®. Stanovení HDL- a LDL-cholesterolu. Výpočet LDL-cholesterolu a odvozených parametrů.
 • Stanovení katalytických koncentrací ALT a AST v séru.
 • Stanovení celkového a konjugovaného bilirubinu v séru. Zjištění bilirubinu a urobilinogenů v moči.
 • Stanovení celkových proteinů a albuminu v séru. Elektroforéza proteinů. Důkaz a stanovení CRP. Stanovení IgE v séru metodou ELISA.
 • Fyzikální vyšetření moči. Stanovení kreatininu v séru a moči. Určení glomerulární filtrace (GF) z kreatininové clearance, výpočtové metody odhadu GF. Výpočet frakční resorpce a exkrece vody.
 • Průkaz proteinurie a albuminurie. Stanovení albuminurie. Zjištění krevního barviva v moči. Průkaz Benceova-Jonesova proteinu v moči. Stanovení močoviny v séru a v moči. Orientační hodnocení dusíkové bilance.
 • Vyšetření moče polyfunkčními diagnostickými proužky. Průkaz drog a barbiturátů v moči. Průkaz hCG a luteinizačního hormonu v moči.
 • Rozpustnost močové kyseliny. Důkaz močové kyseliny murexidovou reakcí. Orientační chemický rozbor močových konkrementů. Stanovení močové kyseliny v séru a moči.
 • Vybraná laboratorní vyšetření žaludku. Laboratorní vyšetření u onemocnění pankreatu. Test na okultní krvácení v zažívacím traktu.
 • Stanovení troponinu T v krvi. Stanovení katalytické koncentrace CK-MB v séru. Stanovení hmotnostní koncentrace CK-MB v krvi.
Literatura
  povinná literatura
 • Návody ke cvičením ve Studijních materiálech předmětu v IS.
Výukové metody
Laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je:
- absolvování všech cvičení a
- odevzdání všech protokolů do zadaného data,
- úspěšné splnění zápočtového testu (> 60 % bodů).
Informace učitele
Do cvičení je nutný bílý plášť, přezůvky nebo pevná obuv s návleky, respirátor typu FFP2, rukavice, kalkulačka.
Sylabus je zveřejněn v Organizačních pokynech předmětu v IS MUNI, je rovněž vyvěšen na nástěnce Biochemického ústavu.
Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Úspěšné ukončení předmětu je podmínkou přístupu ke zkoušce v předmětu BLBC0211p.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.