BLLC0111c Lékařská chemie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. David Galuška (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Víteček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (pomocník)
Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Jiří Kos, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (pomocník)
Bc. Ivana Ševčíková (pomocník)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BLLC0111c/01: Čt 16. 9. 13:00–15:30 A16/212, Čt 23. 9. 13:00–15:30 A16/212, Čt 30. 9. 13:00–15:30 A16/212, Čt 7. 10. 13:00–15:30 A16/212, Čt 14. 10. 13:00–15:30 A16/212, Čt 21. 10. 13:00–15:30 A16/212, Čt 4. 11. 13:00–15:30 A16/212, Čt 11. 11. 13:00–15:30 A16/212, Čt 18. 11. 13:00–15:30 A16/212, Čt 25. 11. 13:00–15:30 A16/212, Čt 2. 12. 13:00–15:30 A16/212, Čt 9. 12. 13:00–15:30 A16/212, Čt 16. 12. 13:00–15:30 A16/212
BLLC0111c/02: Čt 16. 9. 13:00–15:30 A16/216, Čt 23. 9. 13:00–15:30 A16/216, Čt 30. 9. 13:00–15:30 A16/216, Čt 7. 10. 13:00–15:30 A16/216, Čt 14. 10. 13:00–15:30 A16/216, Čt 21. 10. 13:00–15:30 A16/216, Čt 4. 11. 13:00–15:30 A16/216, Čt 11. 11. 13:00–15:30 A16/216, Čt 18. 11. 13:00–15:30 A16/216, Čt 25. 11. 13:00–15:30 A16/216, Čt 2. 12. 13:00–15:30 A16/216, Čt 9. 12. 13:00–15:30 A16/216, Čt 16. 12. 13:00–15:30 A16/216
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení je získat orientaci v běžné chemické laboratoři a jejím vybavení, osvojit si jednoduché laboratorní techniky, seznámit se s nejvýznamějšími separačními metodami a obsluhou jednoduchých přístrojů. Studenti se naučí zpracovávat výsledky měření do protokolů, vyhodnocovat je a provádět závěry.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen
- dodržovat zásady bezpečné práce v laboratoři
- manipulovat se základními laboratorními pomůckami a vybavením
- pipetovat a vážit dle zásad správné laboratorní praxe
- připravit roztok o dané koncentraci
- vysvětlit vztah mezi složením různých roztoků a jejich pH hodnotou
- popsat obecné složení a roli pufrů, připravit vhodný pufr
- popsat podstatu tvorby nerozpustných a málo rozpustných sloučenin, identifikovat faktory, které mohou nerozpustnost sloučenin ovlivnit
- se orientovat ve vztazích mezi strukturou bioorganických sloučenin a jejich reaktivitou
- vysvětlit principy základních chromatografických metod, jejich aplikaci a využití
- aplikovat fotometrické metody ke stanovení koncentrace látek
Osnova
 • Zacházení s chemickými látkami ZC011. Zákony o nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Úvod, organizační pokyny. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři, zásady první pomoci.
 • Odměrné nádoby/pomůcky, plasty. Zahřívání, chlazení, vážení. Tlakové láhve.
 • Odměřování malých objemů kapalin, kalibrace pipetorů, vyjádření přesnosti a správnosti.
 • Příprava roztoků.
 • Filtrace, dialýza, ultrafiltrace, centrifugace. Koncentrování vzorků.
 • Měření a výpočet pH roztoků kyselin, zásad a solí, hydrolýza, pH-metry.
 • Neutralizační odměrná analýza. Titrační neutralizační křivky.
 • Roztoky pufrů a způsoby jejich přípravy. Zjištění pufrační kapacity.
 • Iontové reakce, ionty v pitné vodě, iontově selektivní elektrody, rozpustnost látek.
 • Chromatografie – základní typy a techniky. Demineralizace vody.
 • Spektrofotometrie.
 • Reakce organických sloučenin.
 • Rozpustnost proteinů, způsoby jejich kvantifikace.
Literatura
  povinná literatura
 • Podklady pro praktická cvičení v IS.
Výukové metody
Praktická cvičení, samostatné provádění úkolů dle návodů. Vypracování laboratorních protokolů.
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínky pro udělení zápočtu:
 • Absolvování všech cvičení, vč. vypracování protokolů.
 • Zápočet z předmětu ZC011.
 • Alespoň 70% úspěšnost ze všech dílčích testů nebo 50% úspěšnost ze zápočtového testu, test je možno test pouze jednou opakovat.
  Podrobné podmínky ukončení předmětu jsou dostupné v Informačním systému (Studijní materiály-Organizační pokyny).
 • Informace učitele
  Do cvičení je nutný bílý plášť, přezůvky nebo pevná obuv s návleky, respirátor typu FFP2, rukavice, kalkulačka.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BLLC0111c