BONR0644c Nauka o refrakci IV - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/6. 90. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (cvičící)
Bc. Libuše Nováková Knollová (cvičící)
Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Dětská oční klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (50,00 %), Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta (50,00 %)
Rozvrh
Po 1. 3. 7:00–14:50 241, Út 2. 3. 7:00–14:50 241, St 3. 3. 7:00–14:50 241, Čt 4. 3. 7:00–14:50 241, Pá 5. 3. 7:00–14:50 241, Po 8. 3. 7:00–14:50 241, Út 9. 3. 7:00–14:50 241, St 10. 3. 7:00–14:50 241, Čt 11. 3. 7:00–14:50 241, Pá 12. 3. 7:00–14:50 241, Po 15. 3. 7:00–14:50 241, Út 16. 3. 7:00–14:50 241, St 17. 3. 7:00–14:50 241, Čt 18. 3. 7:00–14:50 241, Pá 19. 3. 7:00–14:50 241, Po 22. 3. 7:00–14:50 241, Út 23. 3. 7:00–14:50 241, St 24. 3. 7:00–14:50 241, Čt 25. 3. 7:00–14:50 241, Pá 26. 3. 7:00–14:50 241
Předpoklady
BONR0543c Nauka o refrakci III-cvič. && BONR0543p Nauka o refrakci III-před. && BOEV051p Ergonomie vidění && BOBV0522p Binokulární vidění II-před. && BOBV0522c Binokulární vidění II -cvič. && BOKV0532p Kontaktní čočky II-před. && BOKV0532c Kontaktní čočky II-cvič.
BONR0543c && BONR0543p && BOEV051p && BOBV0522p && BOBV0522c && BOKV0532p && BOKV0532c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto cvičení dokáže student aplikovat do praxe získané vědomosti potřebné k dokonalé orientaci v problematice refrakčních vad oka a ve všech okolnostech, které s nimi souvisí. Prakticky si studenti ověřují nabyté vědomosti při cvičeních ve vyšetřovně a optické laboratoři na LF MU v Brně a na očních odděleních či klinikách. Cílem je praktická interpretace ucelených znalostí v oblasti korekce refrakčních vad oka a všech okolností, které s nimi souvisí včetně metodologie vyšetření refrakčních vad a jejich korekce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
prakticky interpretuje ucelené znalosti v oblasti korekce refrakčních vad oka a všech okolností, které s nimi souvisí
- ovládá metodologii vyšetření refrakčních vad a jejich korekce.
Osnova
  • Objektivní metody zjišťování refrakce.Retinoskopie – teorie, praxe. Objektivní stigmatoskopie.Cykloplegie.Refraktometrie. Keratometrie.Subjektivní vyšetřovací metody ke zjištění refrakce.Vidění do dálky. Předpis skel na dálku a na blízko. Dynamická retinoskopie.Určování svalové rovnováhy.Vyšetřování heteroforie, zjišťování vergence
  • Chirurgické možnosti korekce refrakčních vad.
  • Praktická cvičení:Zjišťování visu do dálky a na blízko. Oftalmoskopie.Objektivní metody zjišťování refrakce. Stanovení a ověření správné korekce.Subjektivní vyšetřovací metody ke zjištění refrakce.Určování svalové rovnováhy, binokulární vidění.
Literatura
  • W. J. Benjamin: Clinical refraction, vyd. Philadelphia, London 1998
  • Doc. MUDr. Anton, CSc.: Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody, vyd. IDVPZ Brno, 1993
  • BERKE, Andreas a Peter MÜNSCHKE. Screening - prüfmethoden der Optometrie. [1. Aufl.]. Heidelberg: Optische Fachverőffentlichung GmbH, 1996. 620 s. ISBN 3-922269-20-6. info
Výukové metody
cvičení, skupinový projekt, diskuse
Metody hodnocení
cvičení, zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BONR0644c