MFAM0822 Antropomotorika II

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Leona Mífková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 12:00–13:40 KOM 410, Pá 12. 3. 12:00–13:40 KOM 410, Pá 19. 3. 12:00–13:40 KOM 410, Pá 26. 3. 12:00–13:40 KOM 410, Pá 9. 4. 12:00–13:40 KOM 410, Pá 16. 4. 12:00–13:40 KOM 410, Pá 23. 4. 12:00–13:40 KOM 410, Pá 30. 4. 12:00–13:40 KOM 410, Pá 7. 5. 12:00–13:40 KOM 410, Pá 14. 5. 12:00–13:40 KOM 410, Pá 21. 5. 12:00–13:40 KOM 410, Pá 28. 5. 12:00–13:40 KOM 410, Pá 4. 6. 12:00–13:40 KOM 410, Pá 11. 6. 12:00–13:40 KOM 410
Předpoklady
MFAM0721 Antropomotorika I && MFMR0741c Metodologie I - cv. && MFMR0741p Metodologie I - př. && MFAB071 Aplik. biomechanika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná předmět, navazuje na předchozí předmět Antropomotorika I a dále se zabývá ostatními determinantami pohybového výkonu (technika, taktika, psychologická složka). Zaměřuje se na vztah pohybu a člověka postiženého, hendikepovaného, zdravého i aktivně sportujícího. Současné aktuální problematice oboru antropomotorika se věnuje formou prezentací a diskuse k samostatným semestrálním pracem studentů na zadaná témata.
Osnova
 • Technická, taktická a psychologická složka pohybového výkonu a možnosti jejich specifického ovlivnění. Plánování a etapy sportovní přípravy. Povolené a nepovolené prostředky zvyšování pohybové výkonnosti, doping. Pohybové aktivity postižených a hendikepovaných. Nové trendy ve výzkumu v Antropomotorice.
Literatura
 • Měkota, K., Cuberek, R. (editoři) Pohybové dovednosti, činnosti, výkony. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 1. vyd. 163 s. ISBN 9788024417288.
 • Měkota, K., Blahuš, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 1. vyd. 335 s.
 • Dovalil, J. Věkové zvláštnosti dětí a mládeže a sportovní trénink. Praha, Karolinum, 1998. 36 s. ISBN 80-7184-653-8.
 • Čelikovský, S. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha: SPN, 1990. 3. vyd. 286 s.
 • Kasa, J. Antropomotorika. Bratislava, 1992.
 • Rubáš, K. Sportovní příprava. Plzeň, KTSV Pedagogické fakulty ZČU, 1996. 142 s. ISBN 80-7082-294-5.
 • Hájek, J. Antropomotorika. Praha: PdF, U K Praha, 2001. 95 s. ISBN 80-7290-063-3.
 • Dovalil, J. et al. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2005. 2. vyd. 336 stran. ISBN 80-7033-928-4.
 • Měkota, K., Novosad, J. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 1.vyd. 175 s. ISBN 802440981X.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Prezentace semestrální práce na zadané téma. Záverečný písemný test a ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MFAM0822