VLHE0322c Histologie a embryologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/3/0. 45. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MVDr. Martin Anger, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivana Baltasová (cvičící)
Mgr. Michaela Capandová (cvičící)
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. (cvičící)
MUDr. Jana Dumková, Ph.D. (cvičící)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Anna Mac Gillavry Danylevska, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Mecová (cvičící)
MUDr. Volodymyr Porokh (cvičící)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (cvičící)
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Sihlovec (cvičící)
Mgr. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (cvičící)
Ing. Nicole Ludikovská (pomocník)
Anas Rabata, M.Sc., Ph.D. (pomocník)
Mgr. Zuzana Sumbalová Koledová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLHE0322c/01: Pá 10:00–12:30 F01B1/122
VLHE0322c/02: Pá 10:00–12:30 F01B1/122
VLHE0322c/03: Pá 10:00–12:30 F01B1/122
VLHE0322c/04: St 10:30–13:00 F01B1/122
VLHE0322c/05: St 10:30–13:00 F01B1/122
VLHE0322c/06: St 10:30–13:00 F01B1/122
VLHE0322c/07: Po 10:00–12:30 F01B1/122
VLHE0322c/08: Po 10:00–12:30 F01B1/122
VLHE0322c/09: Po 10:00–12:30 F01B1/122
VLHE0322c/10: Po 7:30–10:00 F01B1/122
VLHE0322c/11: Po 7:30–10:00 F01B1/122
VLHE0322c/12: Po 7:30–10:00 F01B1/122
VLHE0322c/13: St 8:00–10:30 F01B1/122
VLHE0322c/14: St 8:00–10:30 F01B1/122
VLHE0322c/15: St 8:00–10:30 F01B1/122
VLHE0322c/16: Po 12:30–15:00 F01B1/122
VLHE0322c/17: Po 12:30–15:00 F01B1/122
VLHE0322c/18: Po 12:30–15:00 F01B1/122
Předpoklady
( VLHE0221c Histologie a embryologie I -c || VSHE0221c Histologie a embryologie I -c ) && ( VLBI0222p Lékařská biologie II-přednáška || VSBI0222p Biologie II-přednáška )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty praktickou diagnózu biologických objektů (buněk, tkání a orgánů) za použití metod světelné a elektronové mikroskopie.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět stavbě buňky, pochopit základní stavební principy a funkce všech typů tkání, identifikovat jednotlivé tkáně v histologických řezech;
- popsat mikroskopickou stavbu většiny orgánů lidského těla a vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů;
- orientovat se v histologických preparátech a identifikovat v nich jednotlivé struktury;
- popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze;
- správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur;
- charakterizovat jednotlivá období embryonálního vývoje;
- na základě znalosti normálního průběhu vývoje jednotlivých orgánových systémů vysvětlit mechanismus vzniku některých vývojových vad.
Osnova
 • 1. Mikroskopická stavba kardiovaskulárního systému.
 • 2. Mikroskopická stavba lymfatických orgánů.
 • 3. Mikroskopická stavba dýchacího systému.
 • 4. Mikroskopická stavba trávicího systému I.
 • 5. Mikroskopická stavba trávicího systému II.
 • 6. Mikroskopická stavba trávicího systému III.
 • 7. Mikroskopická stavba močového systému.
 • 8. Mikroskopická stavba mužských pohlavních orgánů.
 • 9. Mikroskopická stavba ženských pohlavních orgánů I.
 • 10. Mikroskopická stavba ženských pohlavních orgánů II. Placenta a pupečník.
 • 11. Mikroskopická stavba žláz s vnitřní sekrecí.
 • 12. Mikroskopická stavba centrálního a periferního nervového systému.
 • 13. Mikroskopická stavba orgánu zraku. Mikroskopická stavba orgánu sluchu a rovnováhy.
 • 14. Mikroskopická stavba kůže a kožních adnex.
Literatura
  doporučená literatura
 • VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH a Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8453-7. info
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 2002. 162 s. ISBN 80-210-1774-0. info
Výukové metody
Výuka probíhá v mikroskopickém sále formou řízeného studia histologických preparátů a elektronově mikroskopických snímků.
Metody hodnocení
Průběžný test – papírová forma. Podrobné informace jsou zveřejněny na stránkách ústavu (http://www.med.muni.cz/histology/education).
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/education
Veškeré informace o výuce včetně zkušebních termínů jsou zveřejněny na vývěsce Ústavu histologie a embryologie, Kamenice 3 před mikroskopickým sálem a rovněž na www stránkách ústavu.
Information about HE teaching is available on the Department poster in front of the Microscopic Hall and on the web site http://www.med.muni.cz/histology/education
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Mimo studenty LF jen po dohodě s vedoucím ústavu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.