VLNP081c Propedeutika v neurologii - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0.8/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Magda Horáková (cvičící)
MUDr. Martin Pail, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
Jaromíra Saláková (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA (cvičící)
Jana Aberlová (pomocník)
Hana Božková (pomocník)
Dana Chalupová, DiS. (pomocník)
Bc. Lenka Padrtová (pomocník)
Jitka Smejkalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
I. neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLNP081c/01: Po 30. 4. až Út 1. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N12190
VLNP081c/02: Čt 12. 4. až Pá 13. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N12190
VLNP081c/04: Po 19. 3. až Út 20. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N12190
VLNP081c/05: Po 5. 3. až Út 6. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N04904
VLNP081c/06: Po 19. 2. až Út 20. 2. každý pracovní den 7:30–12:20 N04904
VLNP081c/07: Po 28. 5. až Út 29. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N12190
VLNP081c/08: Po 14. 5. až Út 15. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N04904
VLNP081c/09: Po 4. 6. až Út 5. 6. každý pracovní den 7:30–12:20 N04904
VLNP081c/10: Po 21. 5. až Út 22. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N12190
VLNP081c/11: Po 7. 5. až Út 8. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N04904
VLNP081c/12: Po 23. 4. až Út 24. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N12190
VLNP081c/15: Po 12. 3. až Út 13. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N12190
VLNP081c/16: Po 26. 2. 7:30–12:20 N04085, Út 27. 2. 7:30–12:20 N04904
VLNP081c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLNP081c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLNP081c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLNP081c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLNP081c/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLNP081c/35: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. && VLFA0621c Farmakologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základy neurologie a neurologického vyšetření, pochopit neurologickou symptomatologii, Postavení topické diagnózy a vytvořit syndromologickou diagnózu objevující se při postižení nervového systému; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o topické diagnóze v neurologii; interpretovat diferenciální diagnózu na podkladě neurologických příznaků
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základy neurologie a neurologického vyšetření, pochopit neurologickou symptomatologii, Postavení topické diagnózy a vytvořit syndromologickou diagnózu objevující se při postižení nervového systému; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o topické diagnóze v neurologii; interpretovat diferenciální diagnózu na podkladě neurologických příznaků Detailněji viz též Optimed a výstupy z učení!!
Osnova
 • Stáže.
 • Obecná neurologie - den 1.-2.
 • Obsah zaměřen na propedeutiku a syndromologii. Praktická výuka v posluchárně a u lůžka pacienta, kombinace nové látky a procvičování s pacienty.
 • 1.den: Neurologická anamnéza. Reflexologie. Parézy, pyramidové jevy, hybné poruchy. Vyšetření kraniálních nervů. Vyšetření senzitivity, poruchy citlivosti.
 • 2.den: Vyšetření extrapyramidových a mozečkových poruch, vyšetření páteře, poruch stoje a chůze, menigeálního syndromu, vyšetření v bezvědomí. Základy vyšetřovacích metod v neurologii.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠPINAR, Jindřich a Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 336 s. ISBN 9788024743561. info
 • ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ a Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie. 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003. 197 s. ISBN 80-210-3309-6. info
 • Učebnice speciální neurologie. Edited by Zdeněk Kadaňka. 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 302 s. ISBN 9788021053205. info
  doporučená literatura
 • Merritt’s Neurology, 13th Edition is edited by by Elan D. Louis MD MS (Author), Stephan A. Mayer MD (Author), Lewis P. Rowland MD (Author) ISBN-13: 978-1451193367, ISBN-10: 145119336X
 • John Morris, Joseph Jankovic: Neurological Clinical Examination, Hodler Arnold Co, 2012
 • International Neurology: A clinical approach: by Robert P. LIsak, Daniel D Truong, William M Carroll, Roongroj Bhidayasiri, Blackwell Publishing Ltd 2010, ISBN 9781444317008
Výukové metody
Praktická výuka v posluchárně a ulůžka pacienta, kombinace nové látky a procvičování s pacienty.
Metody hodnocení
zápočet po absolvování povinné výuky.
Informace učitele
Informace jsou vyvěšeny na nástěnkách I., II. a dětské neurologické kliniky LFMU Kontaktní osoby:
1.neurologická klinika LF MU (FN u sv. Anny, Pekařská): Prof. MUDr. Irena Rektorová, irena.rektorova@fnusa.cz 2.neurologická klinika LF MU (FN Brno, Jihlavská): Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., jbednar@fnbrno.cz Dětská neurologická klinika LF MU a FN Brno (FN Černopolní): Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, hoslej@fnbrno.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2018/VLNP081c