VLON091 Oncology

Faculty of Medicine
Autumn 2001
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (lecturer)
MUDr. Otakar Bednařík (lecturer)
MUDr. Ondřej Bláha, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (lecturer)
Marta Casková (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • General oncology
 • Theoretical background and future developement in clinical oncology. Anticancer chemotherapy, hormonotherapy and biotherapy. Radiotherapy. Implication of radioisotopes. Surgery. Infectious complications in immunocompromised host. Analgetics, supportive and palliative cancer care. Nutrition and cancer. Nutritional support of malnourished cancer patient. Dietary factors in cancer prevention. Bone marrow and peripheral stem cell transplantation. Acute complications in oncology, coagulopathy and hypercalcaemia, hyperviscosis. Psychological problems of oncological patients.
 • Special oncology Cancer of head and neck. Colorectal cancer. Lung cancer. Cancer of prostate, bladder and kidney. Hematological malignant disease.
Literature
 • VORLÍČEK, Jiří. Klinická onkologie - I. díl - obecná část (Clinical oncology - volume I. - general part). In Masarykova universita. Brno, 1995. ISBN 80-210-1256-0. info
 • VORLÍČEK, Jiří. Klinická onkologie - II. díl - Speciální část (Clinical oncology - volume II. - special part). In Masarykova universita. Brno, 1995. ISBN 80-210-1257-9. info
 • VORLÍČEK, Jiří and Zdeněk ADAM. Paliativní medicína (Palliative Medicine). 1st ed. Praha: Grada Avicenum, 1998. 480 pp. Grada Publishing 1998. ISBN 80-7169-437-1. info
 • SPENCER, R. Oncology. 2001. ISBN 0-19-262982-4. info
 • ABRAHAM, J. Bethesda Hanbook of Clinical Oncology. 2001. ISBN 0-7817-2300-0. info
 • ŽALOUDÍK, Jan, Zdeněk ADAM and Jana KOPTÍKOVÁ. Interaktivní výuka onkologie na internetu (Interactive courses in oncology on internet). Brno: UOC LF MU, 2000. 620 pp. www.uoc.muni.cz. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka onkologie sestává pouze z přednášek. K problémům maligních nemocí se studenti dostávají během stáží z jednotlivých klinických oborů (ORL, kožní atd.) Hematologické maligní nemoci a transplantace kostní dřeně jsou probírány v rámci stáží IV. bloku interny.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2002, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2001, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2001/VLON091