VLTL081 Sports Medicine

Faculty of Medicine
spring 2024
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught in person.
Teacher(s)
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (lecturer)
MUDr. Pavel Homolka, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (lecturer)
MUDr. Ladislav Svoboda, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Leona Dunklerová (assistant)
Ing. Soňa Hanzelková (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Department of Sports Medicine and Rehabilitation - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Supplier department: Department of Sports Medicine and Rehabilitation - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Prerequisites
( VLPF0622p Pathophysiology II - lecture || VSPF0622p Pathophysiol. II - lect. ) && ( VLPA0622p Pathology II - lecture || VSPA0622p Pathology II - lecture )
Studenti 4.-5. ročníku
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course “Sports medicine” is to acquire basic theoretical knowledge in the field of physiology and pathophysiology of physical load, including reaction and adaptation to different types of physical load in healthy and ill subjects. The course also includes the importance of movement and physical fitness in primary and secondary prevention and therapy of various disorders and diseases.
Learning outcomes
Student will know after completing the subject:
- theoretical basics in physiology and pathophysiology of physical exercise in sports medicine
- theoretical basics of reaction and adaptation to various types of physical stress in athletes - importance of movement and physical fitness of athletes in primary and secondary prevention and therapy of various disorders and diseases
Syllabus
 • The importance of physical education, the health care of sporting events, the complex approach of physical education physicians to the examination of the locomotive apparatus, the assessment of the ability of TV and sports
 • Methodology of stress investigation in sports medicine (cardiorespiratory and metabolic diagnostics in laboratory and field, effectiveness assessment and management control
 • Proper management of endurance and strength training in healthy populations, terrain and fitness facilities
 • Sports anthropology, sport activity in relation to various age and sex (body dimensions, composition, somatotype, biological age, height prediction
 • Cardiological Issues of the Athletic Population (Risk of Sudden Death in Athletes
 • Importance of physical activity for human health (pathophysiology of physical activity, eg overload, overtraining)
 • Sports orthopedics and traumatology I
 • Sports orthopedics and traumatology II, taping, orthoses
 • Health Issues of Selected Sports
 • Nutrition, nutritional supplements and drinking regime in sport
 • Anti-Doping and Pharmacological Problems in Sport
 • Medical rehabilitation in sports medicine I
 • Medical rehabilitation in sports medicine II
 • Conclusion - tests and granting of credits
Literature
 • MÁČEK, Miloš and Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. První vydání. Praha: Galén, 2011. xvi, 245. ISBN 9788072626953. info
 • KUČERA, Miroslav, Pavel KOLÁŘ and Ivan DYLEVSKÝ. Dítě, sport a zdraví. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. 190 s. ISBN 9788072627127. info
 • Vilikus Z. a kol. Tělovýchovné lékařství. Universita Karlova, Praha 2004
 • Meško a kol. Telovýchovnolekárske vademekum. SSTL, Bratislava 2005
 • Cinglová L. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. Karolinum, Praha 2002
 • Peterson L et al. Sports Injuries. Martin Dunitz Ltd, London 2001
 • Kjaer M. et al. Textbook of Sports Medicine. Blackwell Publishing, Malden 2003
 • Kučera M. a kol. Sportovní medicína. Grada, Praha 1999
 • Placheta Z. a spol. Zátěžová funkční diagnostika v ambulantní a klinické praxi. Grada, Praha 1999
 • NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA, Martina BERNACIKOVÁ and Alena BALCAROVÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISSN 1802-128X. epub url info
 • Časopis: Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca
 • Harries M. et al. ABC of Sports Medicine. BMJ Books, London 2000
 • Novotný J. Studijní materiály: https://www.fsps.muni.cz/~novotny/
Teaching methods
lectures
Assessment methods
test, colloquium
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 30.
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021, spring 2022, spring 2023.
 • Enrolment Statistics (spring 2024, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2024/VLTL081