VLPY9X1p Psychiatry -lecture

Faculty of Medicine
autumn 2020
Extent and Intensity
1/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (alternate examiner)
Guaranteed by
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Department of Psychiatry - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Contact Person: Jana Pazderová
Supplier department: Department of Psychiatry - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Prerequisites
VLFA08222c Pharmacology II
VLFA0722p Pharmacology II - lecture
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course Psychiatry - lecture is to get theoretically acquainted with:

- Basics of psychiatry and its purpose,
- Basic classification of psychiatric disorders,
- Aetiology of mental disorders,
- Basics of sexology,

The topics of lectures are those not covered in the course Psychiatry - exercise.
Learning outcomes
After the course a student will be able:
- to characterize the field of Psychiatry and its function;
- to describe the classification of mental disorders;
- to describe theories of the aetiology of mental disorders;
- to define and describe the basic classification of instincts;
- to describe sexological disorders (sexual dysfunctions, disorders of sexual orientation and gender identity disorders)
Syllabus
 • Introduction to psychiatry
 • Sexology
Literature
  required literature
 • HOSÁK, Ladislav, Michal HRDLIČKA and Jan LIBIGER. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. 647 stran. ISBN 9788024629988. info
 • HOSCHL, Cyril and Jan LIBIGER. Psychiatrie, 2. dopl. a opr. vyd. 2nd ed. Praha: TIGIS, 2004. 883 pp. ISBN 80-900130-7-4. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • COWEN, Philip, Paul HARRISON a Tom BURNS. Shorter Oxford textobook of psychitry, sixth edition, 818 stran. ISBN 978-80-1996-0561-3
 • STAHL, Stephen. Stahl´s essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical application. 4. vyd. New York: Cambridge University Press, 2013, 608 s. ISBN 978-1-107-68646-5
  recommended literature
 • RABOCH, Jiří and Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie, 1. vydání. 1st ed. Praha: Karolinum, 2012. 466 pp. ISBN 978-80-246-1985-9. info
 • DUŠEK, Karel and Alena VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ. Diagnostika a terapie duševních poruch. 2., přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 646 stran. ISBN 9788024748269. info
 • MOHR, Pavel, Miloslav KOPEČEK, Martin BRUNOVSKÝ and Tomáš PÁLENÍČEK. Klinická psychofarmakologie. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-546-0. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra. Klinická sexuologie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 34 stran. ISBN 8021027959. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra. Sexualita u nemocných s psychickými poruchami. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie (Foundations of psychotherapy). Praha: Portál, 2006. 283 pp. Portál 5.verze. ISBN 80-7367-122-0. info
 • MACH, Jan and Marie HORÁKOVÁ. Zdravotníci, právo a praxe. První vydání. Praha: Galén, 2018. 183 stran. ISBN 9788074923715. info
Teaching methods
E-learning
Assessment methods
Oral examination

Examination in Psychiatry for VLA is oral and has 3 questions:

A - General Psychiatry,
B - Special psychiatry,
C - Clinical management of mental disorders.

Instructions for the distance form of completion of the course:
• If, for serious objective reasons, the student is unable to attend the oral examination in person, he / she will be allowed to take the distance psychiatry exam after agreement with the teaching representative.
In the case of listing the distance form of the examination in psychiatry, the instructions will be given when listing the specific date of the examination in IS MUNI.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Ustní zkouška se skládá ze 2 otázek. Otázky jsou k dispozici na http://psychiatrie.med.muni.cz, odkaz výuka a také na Spolku mediků.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Note related to how often the course is taught: 1. týden podzimního semestru.
General note: Další informace najdete na: http://psychiatrie.med.muni.cz.
Information on the extent and intensity of the course: 15.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://psychiatrie.med.muni.cz
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, autumn 2019, spring 2020, spring 2021.
 • Enrolment Statistics (autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2020/VLPY9X1p