VSFY0321c Fyziologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Mohamed Al-Kubati, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Damborská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Miroslav Jíra, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Lokaj, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (cvičící)
Bc. Petra Burišková (pomocník)
MUDr. Daniel Kothaj (pomocník)
MUDr. Jan Novák (pomocník)
MUDr. Matej Pekař (pomocník)
MUDr. Anna Pekařová (pomocník)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSFY0321c/01: Po 10:30–13:00 A20/114
VSFY0321c/02: Po 10:30–13:00 A20/114
VSFY0321c/03: St 13:30–16:00 A20/114
VSFY0321c/04: Po 13:30–16:00 A20/114
VSFY0321c/05: Po 13:30–16:00 A20/114
VSFY0321c/06: Po 13:30–16:00 A20/114
VSFY0321c/07: Út 13:00–15:30 A20/114
VSFY0321c/08: Po 7:30–10:00 A20/114
VSFY0321c/09: Po 10:30–13:00 A20/114
VSFY0321c/10: Po 7:30–10:00 A20/114
VSFY0321c/11: Út 13:00–15:30 A20/114
VSFY0321c/12: Út 13:00–15:30 A20/114
VSFY0321c/13: St 10:30–13:00 A20/114
VSFY0321c/14: St 10:30–13:00 A20/114
VSFY0321c/15: Čt 13:30–16:00 A20/114
VSFY0321c/16: Čt 13:30–16:00 A20/114
VSFY0321c/17: Čt 13:30–16:00 A20/114
VSFY0321c/18: St 7:30–10:00 A20/114
VSFY0321c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSFY0321c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSFY0321c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSFY0321c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSFY0321c/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSFY0321c/35: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSFY0321c/36: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSFY0321c/37: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSLC011p Lék.chemie -předn. && VSBI0222p Biologie II - přednáška && ( STBF011p Biofyzika - přednáška || VLBF011p Biofyzika - přednáška ) && VSBC0221s Biochemie I - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu bude student prakticky ovládat vyšetřovací metody funkcí orgánových systémů člověka. Získané záznamy bude schopen interpretovat ve vztahu k fyziologickým dějům odehrávající se v lidském organismu. Dále bude ze záznamů odvozovat a vypočítávat další parametry běžně používané v klinické praxi. Výsledky získané jak měřením, tak i výpočtem, bude umět hodnotit a případné odchylky vysvětlit.
Osnova
  • Stanovení počtu červených krvinek. Stanovení koncentrace hemoglobinu v krvi. Určení krevní skupiny sklíčkovou metodou. Sedimentace červených krvinek. Stanovení osmotické resistence červených krvinek.
  • Palpační vyšetření tepu. Krevní tlak u člověka. Neinvazivní metody měření krevního tlaku. Úder srdečního hrotu, srdeční ozvy. Určování fází srdeční systoly pomocí polygrafického záznamu. Elektrokardiografie. Ergometrie. Rychlost pulzové vlny. Matematický model funkce aorty. Proudění krve v žilách.
  • Spirometrie - Kroghův respirometr, Cosmed. Rozepsaný výdech vitální kapacity. Pneumografie. Pneumotachografie - stanovení odporu dýchacích cest.
Literatura
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě laboratorních cvičení, kdy se studenti vyšetří navzájem danou metodou a z naměřených dat vypracují protokol.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován za plnou účast na všech praktických cvičeních a kompletní vypracování všech laboratorních protokolů.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat praktických cvičení je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a webových stránkách. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím. A list of all laboratory practice topics is post up on notice board of Department of Physiology and on its website. Consultations are possible after personal arrangement with the teacher.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Nutno absolvovat všechna praktická cvičení, absence nahradit v nahrazovacím týdnu.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015.