VSMB011 Moderní zobrazovací a analytické metody v buněčné biologii

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/0/2. celkem 12 hodin. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
Mgr. Hana Hříbková (přednášející)
Mgr. Pavel Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Strouhal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Vařecha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSBI0222p Biologie II-přednáška || ZLBI0222p Biologie II - přednáška || PřF:Bi1700 Buněčná biologie
Předpokladem je znalost buněčné biologie na úrovni 1. ročníku univerzity, prokázaná zkouškou (VLBI0222p, VSBI0222p, ZLBI0222p nebo Bi1700).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/15, pouze zareg.: 0/15
Jiné omezení: Pokud nemá student zkoušku z Biologie II, musí mít absolvovaný předmět Bunečná biologie Bi1700 na PřF.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student získá přehled o současně používaných metodách zobrazování a analýzy buněk a molekul a prakticky se seznámí s některými možnostmi jejich využití. Uvidí v praxi laboratoře a přístroje pro vizualizaci biomolekul v buňkách a tkáních (cell-imaging), elektronovou mikroskopii, průtokovou cytometrii, celogenomovou sekvenaci a analýzu DNA pomocí čipových technologií. Student tak porozumí principu a možnosti aplikace těchto metod, lépe pochopí moderní studium biologických objektů, získá představu o využití těchto metod v biomedicínském výzkumu a moderní medicíně, a bude schopen základní interpretace výsledků získaných těmito metodami.
Osnova
 • Pátek 6.11.2015
 • 10:00 – 12:00
 • Vizualizace biomolekul na úrovni buněk
 • 13:00-15:00
 • Analýza ultrastruktury buněk elektronovou mikroskopií
 • 15:00-17:00
 • Analýza buněčných populací průtokovou cytometrií
 • Pátek 20.11.2015
 • 10.00-12:00
 • Analýza a anotace celogenomové sekvence DNA
 • 13:00-15:00
 • Čipové technologie (DNA microarrays) v analýze genové exprese
Výukové metody
seminář, ukázka laboratoří
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za kompletní docházku a prokázání znalostí z kurzu v písemném testu (5 otázek na porozumění principu a využití demonstrovaných metod - student odpovídá vlastními slovy, zápočet je udělen při správném zodpovězení minimálně 4 otázek z 5).
Účast na všech blocích výuky je povinná.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2015/VSMB011/index.qwarp
Výuka probíhá blokově ve dnech 6. a 20. 11. 2015 ve výše uvedených časech v univerzitním kampusu, budova A3, zasedací místnost v přízemí. Studenti jsou povinni přijít do výuky včas.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2015/VSMB011