VSPM071 Paliativní medicína

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (přednášející)
Garance
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika komplexní onkologické péče - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSPM071/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSPM071/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VLFA0722c Farmakologie II - cvičení && VLNP081c Propedeut.v neurologii -cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty 5. a 6. ročníku
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Paliativní medicína nabízí možnost získat základní znalosti a dovednosti v péči o pokročile nevyléčitelně nemocné pacienty ( onkologické i neonkologické). Obsahem přednášek a seminářů bude léčba nejčastějších symptomů, pravidla podpůrné komunikace a psychosociální aspekty péče. Účastníci se seznámí s etickým a právním rámcem poskytování paliativní péče. Součástí výuky budou 2 exkurze do hospiců v brněnském regionu. Předmět je zakončen kolokviem.
Osnova
  • Program předmětu Paliativní medicína -jaro 2016 17.3. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.: Paliativní medicína -úvod 24.3. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.: Symptomy pokročilého nádorového onemocnění (bolest, dušnost, nevolnost, zvracení, úzkost, deprese) a jejich léčba 31.3. MUDr. Regina Slámová: Péče o umírajícího pacienta 7.4. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D: Komunikace s pacientem v závěru života 14.4. Exkurze na pracoviště paliativní péče Skupina A: Nemocnice Milosrdných bratří Téma: paliativní péče u neonkologických onemocnění (demence, CHSS, CHOPN) Skupina B: Hospic sv. Josefa Rajhrad u Brna Téma: Sociální práce v paliativní péči 21.4. Exkurze na pracoviště paliativní péče Skupina A: Hospic sv. Josefa Rajhrad u Brna Téma: Sociální práce v paliativní péči Skupina B: Nemocnice Milosrdných bratří Téma: Paliativní péče u neonkologických onemocnění (demence, CHSS, CHOPN) 28.4. Brněnské onkologické dny Brněnské výstaviště: Edukační blok: "Podpůrná a paliativní péče v onkologii“ 5.5 MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.: Paliativní péče v akutní nemocnici- klinické, etické a právní aspekty 12.5 MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Reflexe a diskuse o paliativní medicíně. Rozbor kazuistik
Metody hodnocení
Podmínky k udělení zápočtu za předmět Paliativní medicína Účast na přednáškách 80% Písemně zpracovaná: Kazuistika nevyléčitelně nemocného pacienta a rozvaha o možnostech paliativní péče ( na základě osobní zkušenosti nebo klinické zkušenosti ze stáží) NEBO Esej na jedno z následujících témat 1. Co znamená „kvalita života“ v situaci pokročilého nevyléčitelného onemocnění 2. Lze pacienty otevřeně a pravdivě informovat o nepříznivé prognóze a přitom jim „nebrat naději“? 3. Je otázce péče o pacienty v závěru života věnována během studia na LF MU dostatečná pozornost? Rozsah eseje: 1-2 stránky A4
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2016/VSPM071