ZLDD0911c Konzervační zubní lékařství -diferenciální diagnostika - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MDDr. Julie Bartáková (cvičící)
MUDr. Jitka Bělušová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Naděžda Janoušková (cvičící)
MDDr. Denisa Kavříková, Ph.D. (cvičící)
MDDr. Agáta Kubíčková (cvičící)
MDDr. Petr Kučera (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Milena Prudíková
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLDD0911c/13: Po 30. 9. 7:30–12:30 N05502, Út 1. 10. 7:30–12:30 N05502, St 2. 10. 7:30–12:30 N05502, Čt 3. 10. 7:30–12:30 N05502, Pá 4. 10. 7:30–12:30 N05502, Po 14. 10. 7:30–12:30 N05502, Út 15. 10. 7:30–12:30 N05502, St 16. 10. 7:30–12:30 N05502, Čt 17. 10. 7:30–12:30 N05502, Pá 18. 10. 7:30–12:30 N05502, Út 29. 10. 7:30–12:30 N05502, St 30. 10. 7:30–12:30 N05502, Čt 31. 10. 7:30–12:30 N05502, Pá 1. 11. 7:30–12:30 N05502, Po 11. 11. 7:30–12:30 N05502, Út 12. 11. 7:30–12:30 N05502, St 13. 11. 7:30–12:30 N05502, Čt 14. 11. 7:30–12:30 N05502, Pá 15. 11. 7:30–12:30 N05502, Po 25. 11. 7:30–12:30 N05502, Út 26. 11. 7:30–12:30 N05502, St 27. 11. 7:30–12:30 N05502, Čt 28. 11. 7:30–12:30 N05502, Pá 29. 11. 7:30–12:30 N05502, ...
ZLDD0911c/14: Po 30. 9. 7:30–12:30 N05502, Út 1. 10. 7:30–12:30 N05502, St 2. 10. 7:30–12:30 N05502, Čt 3. 10. 7:30–12:30 N05502, Pá 4. 10. 7:30–12:30 N05502, Po 14. 10. 7:30–12:30 N05502, Út 15. 10. 7:30–12:30 N05502, St 16. 10. 7:30–12:30 N05502, Čt 17. 10. 7:30–12:30 N05502, Pá 18. 10. 7:30–12:30 N05502, Út 29. 10. 7:30–12:30 N05502, St 30. 10. 7:30–12:30 N05502, Čt 31. 10. 7:30–12:30 N05502, Pá 1. 11. 7:30–12:30 N05502, Po 11. 11. 7:30–12:30 N05502, Út 12. 11. 7:30–12:30 N05502, St 13. 11. 7:30–12:30 N05502, Čt 14. 11. 7:30–12:30 N05502, Pá 15. 11. 7:30–12:30 N05502, Po 25. 11. 7:30–12:30 N05502, Út 26. 11. 7:30–12:30 N05502, St 27. 11. 7:30–12:30 N05502, Čt 28. 11. 7:30–12:30 N05502, Pá 29. 11. 7:30–12:30 N05502, ...
Předpoklady
ZLKK041c Konz.zub.lék.-kariologie-cvič. && ZLKZ051p Konzerv.z.l., léčba z.kazu-př. && ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. && ZLES0711p Konzervační z.l-estetika -př. && ZLRK0811c Konzerv. z.l.-rekonstr.kor.-cv && ZLED0811c Konzerv.z.l.-endodoncie II cv. && ZLFA0722p Farmakologie II - přednáška
ZLKK041c && ZLKZ051p && ZLED061p && ZLES0711p && ZLRK0811c && ZLED0811c && ZLFA0722p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Klinické ošetření zubního kazu, pulpitid, periodontiitid, plnění kořenových kanálků, plnění před chirurgickými výkony. Estetické výplně frontální a laterální úsek – rekonstrukce korunek.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět patofyziologii a léčbě bolesti odontogenního původu
- diagnostikovat pulpitidy včetně diferenciální dg.
- diagnostikovat periodontitidy včetně diferenciální dg.
- diagnostikovat fokální infekci neodontogenního původu
- navrhnout ošetření u hendikepovaných pacientů
Osnova
  • Klinické ošetření zubního kazu, pulpitid, periodontiitid, plnění kořenových kanálků, plnění před chirurgickými výkony. Estetické výplně frontální a laterální úsek – rekonstrukce korunek.
Literatura
    doporučená literatura
  • Orofacial pain : from basic science to clinical management : the transfer of knowledge in pain research to education. Edited by James P. Lund. [1st ed.]. Chicago: Quintessence, 2001. xi, 300. ISBN 0867153814. info
Výukové metody
Praktická výuka, která se obvykle uskutečňuje na Stomatologické klinice LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny a na Klinice ústní, čelistní a maxilofaciální chirurgie LF MU a FN Bohunice, je doplněna (v rozsahu cca 50% celkového objemu výuky) o komplexní spektrum metod simulační výuky s využitím pokročilých dentálních simulátorů, z nichž převážná část je vybavena systémem DentSim, který umožňuje kontrolu každého kroku preparace, včetně zpětné vazby a u zkoušky i objektivní hodnocení práce studenta. V rámci simulační výuky je využito také zubních mikroskopů, CAD/CAM technologie, simulované výuky rentgenologie a dalších moderních výukových pomůcek. Důraz je kladen na i rozvoj měkkých dovedností, zejména na rozhodovací dovednosti, kritické myšlení a týmovou spolupráci. Interaktivní výuka bude inkorporována do praktických cvičení, ale také do seminářů.
Metody hodnocení
100% docházka do cvičení. Praktické dovednosti budou ověřovány pomocí systému Dentsim. Výuka bude zaměřena též na rozvoj schopnosti orientovat se v pomocných vyšetřovacích metodách, jejich interpretaci, na kritické myšlení a týmovou spolupráci. Tento způsob evaluace pokytuje studentům objektivní a konkrétní zpětnou vazbu.
Informace učitele
Orofacial pain. Lund,J.P.,Lavigne, G.J., Dubner, R., Sessle, B. J.: Quintessence Pub. 2001 Doporučené učebnice z předchozích oborů zakončených zkouškou: Kariologie, Léčba zubního kazu, Endodoncie I, Endodoncie II, Rekonstrukce korunky, Parodontologie, Orální medicína, Ortodoncie, Protetické zubní lékařství, Orální chirurgie, Dentální implantologie, Interní medicína, Neurologie, Kožní lékařství ORL, Onkologie, Intenzivní medicína. Doporučená učebnice: Orofacial Pain Recommended literature involves textbooks from previous subjects terminated with the exam: Cariology, Treatment of dental caries, Endodontics I, Endodontics II, Reconstruction of the crown, Periodontology, Oral Medicine, Orthodontics, Prosthetic Dentistry, Oral surgery, Dental implantology, Internal Medicine, Neurology, Dermatology, ORL, Oncology, Intensive medicine. Orofacial pain. Lund,J.P.,Lavigne, G.J., Dubner, R., Sessle, B. J.: Quintessence Pub. 2001
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/ZLDD0911c