aZLVL7X61 Vnitřní lékařství blok 1 - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Bulíková (cvičící)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
MUDr. Libuše Hrnčířová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Merta, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Marta Casková (pomocník)
Lenka Kovářová (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Mgr. Irena Müllerová (pomocník)
Ilona Poláčková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
David Tomášek (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
( aZLIP061p || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. ) && aZLPA0622c && aZLPF0622c && aZLFA0621c && aZLED061p && aZLPL0663c && aZLOC0653c && aZLOR0641c
Předpokladem zahájení výuky předmětu vnitřní lékařství Blok 1 (Pneumologie) je úspěšné absolvování teoretických předmětů a dále úspěšné absolvování farmakologie, patologické fyziologie, propedeutiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Výuka je zaměřena na získání teoretických i praktických znalostí z celé šíře pneumologické problematiky. Praktická výuka probíhá u lůžka nemocného a pomocí demonstrací jednotlivých vyšetřovacích metod, teoretická výuka probíhá formou seminářů v posluchárně kliniky. 1. den: bronchogenní karcinom 2. den: CHOPN, bronchiální astma 3. den: tuberkulóza 4. den: plicní záněty 5. den: intersticiální plicní procesy
Osnova
  • Výuka je zaměřena na zíslání teoretických i praktických znalostí z celé šíře pneumologické problematiky. Praktická výuka probíhá u lůžka nemocného a demonstrací jednotlivých vyšetřovacích metod, teoretická výuka formou seminářů v posluchárně kliniky. 1. den: bronchogenní karcinom 2. den: CHOPN, bronchiální astma 3. den: tuberkulóza 4. den: plicní záněty 5. den: intersticiální plicní procesy
Literatura
  • Skřičková, Jana. Nozokomiální a oportunní infekce (47-48) V. Kolek a kol. In Pneumologie pro magistry a bakaláře. Olomouc : LF Univerzita Palackého, 2005. 82 s. ISBN 80-244-1175X.
  • Skřičková, Jana. Pneumologie (163-192): V.Kolek a kol. In Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha : Grada Publishing a.s., 2005. od s. 380. ISBN 80-247-1367-5.
  • Dítě, Petr - et al. Vnitřní lékařství. Druhé vydání. Praha : GALÉN, Na Bělidle 34, 2007. 586 s. ISBN 978-80-7262-496-6.
  • Hrazdirová, Anna - Merta, Zdeněk - Skřičková, Jana. Vyšetření hrudníku a plic. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha : Grada, 2008. od s. 51-58, 8 s. I.vydání. ISBN 978-80-247-1749-4.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
kurs je ukončen zápočtem Podmínkou udělení zápočtu je plná účast ve všech stážích a absolvování závěrečného testu.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.