BOFZ0222c Fyzika II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1.Úvod. Organizace a bezpečnost práce v praktických cvičeních. Základy fyzikálního měření. Principy elektrických přístrojů a jejich používání.
 • 2. Měření viskozity kapalin.
 • 3. Měření hustoty látek. Měření povrchového napětí kapalin.
 • 4. Absorpční křivka eosinu. Spektrofotometrické stanovení koncentrace eosinu.
 • 5. Měření povrchové kožní teploty termistorem. Měření teploty pomocí termočlánku.
 • 6. Měření tlaku askultační metodou. Měření vlhkosti vzduchu. Měření kožního odporu. Stanovení refrigerace pomocí Hillova katatermometru a elektrického dynamického katatermometru.
 • 7. Měření absorpce ionizujícího záření.
 • 8. Audiometrie - určení nulové izofony pro kůstkové vedení.
 • 9. Refraktometrické stanovení koncentrace NaCl.
 • 10. Měření napětí a frekvence elektrických signálů osciloskopem.
 • 11. Demonstrace ultrazvukové diagnostické techniky.
 • 12. Demonstrace termovizní diagnostické techniky.
 • 13. Tomografické metody.
 • 14. Konzultace k praktickým cvičením. Náhradní praktika.
 • 15. Zápočet.
Literatura
Metody hodnocení
Praktická výuka je povinná. Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech úloh, vypracované protokoly a znalost potřebné teorie.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.