BOFZ0222c Fyzika II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (cvičící)
MUDr. Věra Maryšková (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BOFZ0222c/01: St 9:30–11:30 F01B1/409
BOFZ0222c/02: Út 12:30–14:20 F01B1/409
Předpoklady
BOFZ0121 Fyzika I && BOMA0121c Matematika I-cvič.
Běžná úroveň znalostí fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem praktických cvičení je: rozvoj schopností studentů při měření a používaní přístrojů, rozvoj vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k využívání biomedicínckých zařízení, porozumění biofyzikálním principům, které jsou zaměřené na současnou zdravotnickou praxi a přímo se vztahují k péči o pacienty (ty, jež jsou základem mnoha lékařských zobrazovacích a monitorovacích technik).
Osnova
  • B>Praktická cvičení.B> Úvod. Organizace a bezpečnost práce v praktických cvičeních. Základy fyzikálních měření. Úvod do praktického bloku. Principy elektrických přístrojů a jejich používání.
  • Měření viskozity kapalin. Měření povrchového napětí kapalin.
  • Absorpční křivka eosinu. Stanovení koncentrace hemoglobinu.
  • Audiometrie. Měření krevního tlaku. Ergometr. Stanovení vizu.
  • Měření povrchové kožní teploty termistorem. Měření teploty termočlánkem. Měření parametrů prostředí (hluk).
  • Hemolýza suspenze erytrocytů terapeutickým ultrazvukem. Měření absorbce ionizujícího záření.
  • Měření napětí a frekvence el. signálů osciloskopem. Měření kožního odporu. Analýza akustických prvků lidského hlasu. Měření impedance tkáně.
  • Refrigerace. Katatermometr. Měření osvětlení, Luxmetr.
  • Kontaktní a bezkontaktní termografie. Termokamera, termovize.
  • Zápočtový test.
Literatura
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu z praktických cvičení je absolvování všech praktických cvičení, teoretické znalosti o úlohách a protokoly ke všem úlohám zpraxcované dle pokynů vyučujících. Cvičení jsou ukončena závěrečným písemným testem, student musí získat nejméně 50% bodů.
Informace učitele
Konzultační hodiny, zkušební otázky a materiály k praktickým cvičením jsou vyvěšeny na nástěnce a webových stránkách Biofyzikálním ústavu LF, Kamenice 3, 3.patro. Consulting hours, examination questions and study materials for practical exercises are published on boards and web pages of the Department of Biophysics, Medical Faculty, Kamenice 3, 3rd floor.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.