VSBC0422p Biochemie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2002
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jaromír Sláma, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Jaromír Sláma, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Trávení a resorpce lipidů, přeměna lipoproteinů. Odbourání mastných kyselin, ketogeneze. Syntéza TG a mobilizace tukových rezerv.
 • Metabolismus fosfolipidů a glykolipidů. Vznik ikosanoidů. Syntéza a přeměny cholesterolu, žlučové kyseliny, steroidní hormony, kalcioly.
 • Vzájemné vztahy přeměny živin. Citrátový cyklus. Syntéza hemu.
 • Biosyntéza a degradace nukleotidů a jejich bází.
 • Biologické membrány a transport přes membrány.
 • Mitochondrie. Enzymy dýchacího řetězce, vznik ATP v procesu aerobní fosforylace.
 • Jaderný chromatin, replikace a transkripce DNA, regulace transkripce. Proteosyntéza a posttranslační úpravy polypeptidového řetězce.
 • Kosterní sval, molekulové podklady kontrakce a relaxace, zvláštnosti myokardu a hladkého svalu.
 • Buňky pojiva a makromolekulové produkty jejich činnosti.
 • Nervová buňka. Mechanismus přenosu vzruchu na synapsích, neurosekrece.
 • Složky potravy, jejich trávení a resorpce.
 • Přenos kyslíku a oxidu uhličitého krví, acidobazická rovnováha a její udržování. Osmolalita, hospodaření vodou a elektrolyty.
 • Biochemické funkce ledvin. Biochemie jaterní buňky.
 • Katabolismus hemoglobinu. Účast jater ve výměně železa, biotransformace xenobiotik.
 • Regulace metabolismu. Obecné mechanismy účinku hormonů, membránové a intracelulární receptory.
 • Regulační účinky některých hormonů. Molekulové základy imunochemie.
 • Sloučeniny znehodnocující životní prostředí. Jedy a některé jiné látky škodlivé zdraví.
Literatura
 • MURRAY, Robert, Daryl GRANNER, Peter MAYES a Victor RODWELL. Harperova biochemie. 2. české vydání. Jinočany: Nakladatelství H & H, 1998. 872 s. ISBN 80-85787-38-5. info
 • Biochemistry :a concise text for medical students. Edited by D. K. Apps. 5th ed. London: Bailliere Tindall, 1992. vii, 448 s. ISBN 0-7020-1444-3. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2002/VSBC0422p