MFKI105p Kinezioterapie IV - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Eva Drápelová (přednášející), prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (zástupce)
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (přednášející)
MUDr. Bohuslava Müllerová (přednášející), prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (zástupce)
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 8:00–11:00 Katedra fyzioterapie a RHB
Předpoklady
MFKI0921c Kinezioterapie III-1-cvič. && MFKI0922c Kinezioterapie III-2-cvič. && MFVL0933 Vnitřní lékařství III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty zejména s novinkami v oboru kinezioterapie (s ohledem na speciální metodiky a nové poznatky v klinických disciplinách jednotlivých lékařských oborů). Kromě použité literatury přednášející využívají dostupných odborných vědeckých informací publikovaných v naší i zahraniční literatuře.
Osnova
  • Syndrom karpálního tunelu z pohledu nových poznatků plastické chirurgie. Totální náhrada ramenního kloubu. Totální náhrada loketního kloubu. Speciální fyzioterapeutické postupy u pacientů s onemocněním plic. Kinezioterapie u pacientů hospitalizovaných na oddělení JIP. Možnosti využití ergoterapii na odděleních gerontologie. Hippoterapie. Alternativní techniky.
Literatura
  • Klinická patofysiologie (Obsaž.) : Neurologie. 2. info
  • TROJAN, S. – DRUGA, R. – PFEIFFER, J. – VOTAVA, J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd. Praha : Grada, 2001. 228 s. ISBN 80-2470-031-X .
  • AMBLER, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK a Evžen RŮŽIČKA. Klinická neurologie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004. 975 s. ISBN 8072545566. info
  • BRÁZDIL, Milan. Kognitivní a behaviorální neurologie. Neurologie pro praxi. 2004, roč. 4, č. 4, s. 199. ISSN 1213-1814. info
  • LANGMEIER, Josef, Miloš LANGMEIER a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie : s úvodem do vývojové neurofyziologie. 1. vyd. Praha: H & H, 1998. 132 s. ISBN 8086022374. info
  • Základy neurofyziologie. Edited by Josef Petřek. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého - Lékařská fakulta, 1995. 191 s. ISBN 80-7067-448-2. info
  • STRNAD, P. Doplňkové kapitoly z obecné neurologie a klinické neurofyziologie. Brno: Sprint-print, 1992. 75 s. info
  • JANDA, Vladimír a Jaroslav KRAUS. Neurologie pro rehabilitační pracovníky : [učební text pro střední zdravotnické školy, obor rehabilitačních pracovníků]. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1975. 197 s. : f. info
  • VÍTEK, Jiří [MUDr.]. Přehled všeobecné neurologie. Praha: Jar. Tožička, 1947. 126 s. : i. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.