VSNV041p Neurovědy - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2013
Rozsah
4/1.5/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Víta Žampachová (přednášející)
Mgr. Zdenka Žampachová (přednášející)
Bc. Petra Burišková (pomocník)
Miriam Hernangómez Herrero, PhD. (pomocník)
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. (pomocník)
Ing. Hana Pavlicová (pomocník)
Dana Procházková (pomocník)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 8:30–10:10 A22/116 aula, Čt 8:00–9:40 A11/114
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VSNV041p/VLA: Út 14:00–15:50 A22/116 aula, St 8:15–10:05 A11/234
Předpoklady
VSFY0321c Fyziologie I-cv. && VSFY0321s Fyziologie I-s && VSAN0333s Anatomie III s && VSAN0333c Anatomie III c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úspěšným absolvováním předmětu Neurovědy získá student dostatečný teoretický základ potřebný pro povolání lékaře. Student bude schopen vysvětlit základní principy fungování centrálního a periferního nervového systému – vnímání, zpracování informací, pohyb, paměť a učení, motivační systémy a emoce. Student porozumí neurofyziologickým mechanismům různých typů chování. Pochopí, že obranné chování a stresová odpověď organismu mohou významně přispívat k patofyziologii různých onemocnění. Získané znalosti tedy umožňují integrativní pohled na fungování nervového systému a v dalších letech studia budou základním kamenem k porozumění patofyziologických mechanismů a klinické problematice onemocnění nervového systému.
Osnova
  • Neurovědy jsou založeny na integraci morfologie a funkce. Dráždivá tkáň: Nerv. Synaptický a junkční přenos. Vznik impulsů ve smyslových orgánech. Reflexy. Kožní, hluboké a viscerální čití. Zrak. Sluch a rovnováha. Čich a chuť. Bdění, spánek, elektrická aktivita mozku. Řízení polohy těla a pohybu. Autonomní nervový systém. Centrální řízení viscerálních funkcí. Neurofyziologický základ chování a emocí. "Vyšší nerovová činnost": Podmíněné reflexy, učení a příbuzné jevy.
Literatura
  • HALL, John E. a Arthur C. GUYTON. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2011. xix, 1091. ISBN 9781416045748. info
  • KRÁLÍČEK, Petr. Úvod do speciální neurofyziologie. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2011. x, 235. ISBN 9788072626182. info
  • JANČÁLEK, Radim a Petr DUBOVÝ. Základy neurověd v zubním lékařství. 2nd. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2011. 117 s. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotni. ISSN 1801-6103. info
  • BARRETT, Kim E. Ganong's review of medical physiology. 23rd ed. Maidenhead: McGraw-Hill, 2010. ix, 714. ISBN 9780071270663. info
  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
  • GANONG, William F. Review of medical physiology. 22nd ed. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2005. xii, 912. ISBN 0071440402. info
  • DUBOVÝ, Petr. Struktura a dráhy nervové soustavy člověka. Brno: Vydavatelství MU Brno, 1998. 176 s. ISBN 80-210-1927-1. info
Výukové metody
Výuka je vedena formou přednášek a praktických cvičení.
Metody hodnocení
Předmět Neurovědy-přednáška student ukončí písemnou zkouškou - vypracuje odpověď na 3 otázky v časovém limitu dvou hodin. V 1. otázce je důraz kladen na neuroanatomické znalosti (hodnocení A-F), ve 2. otázce na znalosti neurofyziologické (hodnocení A-F). Ve 3. otázce se hodnotí schopnost popsat danou problematiku komplexně: z pohledu anatomického (hodnocení A-F) a neurofyziologického (hodnocení A-F). Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat v každé hodnocené části testu minimálně známku E.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a webových stránkách.

A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on its website.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.