BOOZ0622 Optický závod II

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BOOZ0521 Optický závod I && BOPA051 Právní aspekty && BOBC0422p Brýlová technika II - před. && BOBC0422c Brýlová technika II - cv. && BOBT0422p Brýlová technologie II - před. && BOBT0422c Brýlová technologie II - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto cvičení bude student schopen revidovat, vyhodnotit a aplikovat teoretické i praktické znalosti z vyučovacích hodin ve skutečné praxi.
Osnova
  • V předmětu "Optický závod" se studenti pod dohledem kvalifikovaného optika vìnují výrobì a opravì optických pomùcek v oèních optikách a seznamují se se zpùsobem vedení oèní optiky. Ovìøují si své teoretické a praktické znalosti z vyuèovacích hodin ve skuteèné praxi.
Literatura
  • Najman, L: Dílenská praxe oèního optika, IDZ PZ Brno, 2001, 124 s,
Výukové metody
cvičení, opakování, stáž
Metody hodnocení
cvičení, zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.