MFKR041 Komprehenzivní rehabilitace

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 13:50–14:30 KOM 235A
Předpoklady
MFAM0822 Antropomotorika II && MFAK0321 Aplikovaná kineziologie I && MFAN0321 Aplikovaná neurofyziologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teorii komplexní informace o možnostech poskytování komprehenzivní rehabilitace a organizaci rehabilitační péče v ČR. Seznamuje studenty s tvorbou integrovaných individuálních léčebných plánů s cílem maximální resocializace pacienta.
Osnova
 • Ucelená rehabilitace a její složky
 • Léčebná rehabilitace: léčby medicínskými prostředky a fyzioterapie
 • Výchovně-vzdělávací: výchova a vzdělávání všeobecné, odborné, příprava na povolání, výchovné poradenství,
 • základy speciální pedagogiky
 • Pracovní: výchova k práci, rozvoj vědomostí, dovedností, rozvoj návyků v pracovním procesu
 • Sociální: rozvíjení schopnosti sociální adaptace, upevnění soběstačnosti, sociální zajištění, bydlení, domácnost,
 • doprava, hlavní životní náplň, využití volného času
 • Psychologická: formování správného sebepojetí, vyrovnání se s postižením, rozvoj motivace, dušení hygiena
 • Technická: ortopedické, ortoptické, akustické protézy, odstraňování vnějších bariér
 • Právní: zákony a směrnice k zajištění práv handicapovaných občanů
 • Ekonomická: organizace činností, produktivita práce
Literatura
 • HUTAŘ J.: Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené. Praha, Národní rada zdravotně postižených ČR, 2006, 168s. ISBN: 80-903640-2-0.
 • HADRABA, I. Ortopedická protetika. II. Část. Praha : Karolinum, 2006, s 106. ISBN 80-246-1296-8.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: Národní akční plán sociálního začleňování 2004-2006.
 • HUTAŘ J.: Pomůcky pro zdravotně postižené. Praha, Národní rada zdravotně postižených ČR, 2005, 40s. ISBN: 80-903640-1-2.
 • HALADOVÁ, E. – Nechvátalová, L. Vyšetřovací metody hybného systému. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1997. 137 s. ISBN 80-7013-237-X.
 • HUTAŘ J., KRÁSA V.: Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy. Praha, Národní rada zdravotně postižených ČR, 2006, 30s.
 • VOTAVA, Jiří. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 207 s. ISBN 8024607085. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
teoretická zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.