ZLPP0643 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 2

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/4/0. 60. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Tereza Bednaříková (pomocník)
Anna Horáková (pomocník)
Mgr. Jana Šlancarová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLKK041c Konz.zub.lék.-kariologie-cvič. && ZLKZ051p Konzerv.z.l., léčba z.kazu-př. && ( ZLPL0452p Protetické zubní lék. II-před. || ZLPL0562p Protetické zubní lék. II-před. ) && ZLPZ041p Prev.zub.lék.- přednáška
ZLKK041c && ZLKZ051p && (ZLPL0452p || ZLPL0562p) && ZLPZ041p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je získat základní praktické znalosti z oblasti konzervačního zubního lékařství, protetiky i orální chirurgie. Student se učí pracovat v ordinaci samostatně, pod dohledem lékaře.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- získává základní praktické znalosti z oblasti konzervačního zubního lékařství, protetiky i orální chirurgie.
- umí pracovat v ordinaci samostatně, pod dohledem lékaře.
Osnova
  • Konzervační zubní lékařství Student samostatně provádí diagnostiku a ošetření všech typů kazu, tj, kavity I. - V. třída a pracuje se všemi typy výplňových materiálů, ošetřuje samostatně i kaz blízký dřeni. Samostatně provádí diagnostiku endodontických onemocnění a provádí i všechna endodontická ošetření, tj. vitální amputace i exstirpace, přiložení devitalizující vložky, mortální amputaci i exstirpaci, příprava a zaplnění kořenového kanálku metodou jednoho čepu, popř. laterální či vertikální kondenzací. Diagnostika periodontitis a ošetření akutní i chronické formy. Jednotlivé fáze konzultuje a kontroluje školitel. Orální chirurgie Student se zaměřuje na zásady ošetření stomatochirurgických onemocnění, provádí anestezii, extrakce, ošetřuje zánětlivá onemocnění, komplikace po extrakci (zvláště krvácení po extrakci, oroantrální komunikaci). Studenti jsou vedeni k samostatné dg a plánování ošetření. Zaměřují se na dg kolemčelistních zánětů, zánětlivých onemocnění dutiny ústní, zánětů slinných žláz, sialolithiázy. Jednotlivé fáze musí být vždy konzultovány se školitelem. Ortopedické zubní lékařství Student sám provádí všechny výkony spojené se zhotovováním fixních náhrad všeho druhu z drahého i náhradního kovu. Doporučuje se upřednostnit lineární můstky, nevyhýbat se fasetovým korunkám. Všechny výkony související se zhotovením snímacích náhrad všech tříd. Věnovat pozornost zákresu kovové konstrukce a kotevních prvků na sádrový model. Závěrečné hodnocení má obsahovat všechny oblasti stomatologických výkonů, jejich kvalitu, teoretické i praktické znalosti. Zápočet: Zápočet zapíše pověřený učitel Stomatologické kliniky na základě indexu „Minima praktických výkonů ze stomatologie“. Hodnocení z praxe odevzdá student u zápisu do dalšího ročníku.
Literatura
  • SKOUPILOVÁ, Milada a Bořivoj MEJCHAR. Onemocnění ústní sliznice (náhradní text). 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého - Lékařská fakulta. 67 s. ISBN 80-7067-444-X. info
  • FIALA, Boris, Hana ČERNÁ a H. ČERMÁKOVÁ. Parodontologické minimum pro studenty stomatologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991. 100 s. ISBN 80-7067-624-8. info
  • BITTNER, Jiří. Protetická technologie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1989. 148 s. ISBN 80-7013-013-X. info
  • ŠKACH, Miroslav. Onemocnění parodontu : Učebnice pro lékařské fakulty. 4. část. přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 513 s. info
  • DOMBRADY, L. Stomatologická protetika. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 274 s. info
Výukové metody
odborná praxe
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
viz odborná literatura předmety konzervacní lékařsví, protetické zubní lékařství, orální chirurgie
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 2 týdny během letních prázdnin (60 hodin).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.