BHPD0251c Parodontologie, onemocnění ústní sliznice I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. (přednášející)
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Petra Borkovcová (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Stanislava Grůzová
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
BHZL0121p Zub. lék. I - před. && BHZL0121c Zubní lékařství I - cvičení
Úspěšné absolvování předmětů BHZL011p && ZC011
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozeznat zdravý a nemocný parodont a změřit index PBI a CPITN, rozeznat parodontologické instrumentarium.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu jsou studenti schopni provést vyšetření v parodontologii,měřit indexy, vytvořit záznam do dokumentace, popsat rtg snímky v parodontologii.
Osnova
  • 1. Vyšetření v parodontologii včetně indexů. 2. Parodontologické sondy. 3. Nástroje pro supragingivální ošetření - scalery. 4, Nástroje pro subgingivální ošetření - kyrety. 5. Dokumentace v parodontologii. 6. Rtg vyšetření v parodontologii.
Literatura
    povinná literatura
  • Praktická parodontologie. Edited by Radovan Slezák. [1. vyd.]. Praha: Quintessenz, 1995. 148 s. ISBN 80-901024-8-4. info
    doporučená literatura
  • EICKHOLZ, Peter. Parodontologie od A do Z : základy pro praxi. Praha: Quintessenz, 2013. x, 261. ISBN 9788086979106
  • MUTSCHELKNAUSS, Ralf E. Praktická parodontologie : klinické postupy. Edited by Jan Lindhe. [1. vyd.]. Praha: Quintessenz, 2002. 532 s. ISBN 8090211887. info
Výukové metody
Praktická cvičení - stáže
Metody hodnocení
Účast na cvičeních, diskuse, zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BHPD0251c