BOFY0222p Fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
Ksenia Budinskaya, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D. (přednášející)
Peter Matejovič (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Vojtěch Svízela (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Garance
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 7:00–8:40 B11/114
Předpoklady
( BOFY0121p Fyziologie I - před. && BKBI011 Biologie ) || ( BOFY0121p Fyziologie I - před. && PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami )
BOFY0121p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky fyziologie je vysvětlit jak funguje lidský organismus, od molekulárních interakcí po orgánové systémy a jejich regulace.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu Fyziologie na úrovni svého studijního zaměření bude student schopen ;
- popsat základní funkce lidského těla – od buňky, jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku ;
- vysvětlit základní typy regulací probíhající v lidském organismu ;
- určit základní číselné parametry zdravého dospělého člověka;
- aplikovat základní fyziologické principy do klinické problematiky svého oboru
Osnova
 • Regulace příjmu potravy. Metody měření metabolismu; Srdce (morfologie, funkce, převodní systém srdeční). Srdeční cyklus; Elektrokardiografie. Vyšetřovací metody v kardiologii; Fyziologie krevního oběhu. Zvláštnosti krevního oběhu některých orgánů; Ledviny (morfologie, funkce jednotlivých oddílů, endokrinní funkce). Protiproudový systém ledvin, funkční zkoušky ledvin. Složení tělesných tekutin, acidobazická rovnováha; Obecné principy regulací (humorální, nervová). Žlázy s vnitřní sekrecí - přehled. Regulace homeostázy natria, kalcia, regulace glykémie. Hormony štítné žlázy. Stres. Fyziologie reprodukce; Fyziologie dětského věku a stáří.
Literatura
  povinná literatura
 • WARD, Jeremy P. T. a R. W. A. LINDEN. Základy fyziologie. První české vydání. Praha: Galén, 2010. 164 stran. ISBN 9788072626670. info
  doporučená literatura
 • MOUREK, Jindřich. Fyziologie : učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 222 s. ISBN 9788024739182. info
 • ROKYTA, Richard. Fyziologie : pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2008. 426 s. ISBN 808664247X. info
 • WILHELM, Zdeněk. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. Vydavatelství MU v Brně. Brno - Kraví Hora: Vydavatelství MU , Brno-Kraví Hora, 2002. 116 s. ISBN 80-210-2837-8. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
 • Boron W.F. et al.: Medical Physiology. Saunders, Philadelphia 2003.
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Student si u ústní zkoušky náhodně vybere 3 otázky, které zodpoví po 15 minutové přípravě. Aby student úspěšně složil závěrečnou zkoušku, nesmí být žádná ze tří otázek hodnocena nedostatečně.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a v IS MUNI - studijní materiály - organizační pokyny. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím. A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on IS MUNI - study materials - course-related instructions. Consultations are possible after personal arrangement with the teacher.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOFY0222p