ZLOR0641p Ortodoncie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 10. 5. 13:00–15:30 N03901, Po 17. 5. 13:00–15:30 N03901, Po 24. 5. 13:00–15:30 N03901, Po 31. 5. 13:00–15:30 N03901, Po 7. 6. 13:30–16:00 N03901
Předpoklady
ZLPR0333p Preklin.zub.lék III -předn. && ZLGN0311p Gnatologie-zákl.protet.-předn. && ZLPL0562p Protetické zubní lék. II-před. && ZLOC0552c Orální chirurgie II - cvičení && ( ZLKZ051p Konzerv.z.l., léčba z.kazu-př. || ZLKZL051p Konzerv. zubní lék. I - před. ) && ZLPA0521c Patologie I - cvičení && ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení
ZLPR0232p && (ZLGN0311 || ZLGN0311p) && (ZLPL0452p || ZLPL0562p) && (ZLOC0452c || ZLOC0552c) && ZLKZ051p && ZLPA0521c && ZLPF0521c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je získat znalosti o:
- terminologii jednotlivých ortodontických anomálií,
- etiologických faktorech uplatňujících se při jejich vzniku a možnostech prevence a profylaxe,
- vyšetření ortodontického pacienta.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu je student schopen:
- rozpoznat a přesně pojmenovat jednotlivé ortodontické anomálie.
- vysvětlit možné etiologické faktory uplatňující se při jejich vzniku a možnosti prevence a profylaxe.
- provést vyšetření ortodontického pacienta.
Osnova
  • Na přednáškách budou odpřednášena následující témata - terminologie a klasifikaci ortodontických anomálií, jejich etiologie, prevence a profylaxe, základní principy léčby (působení ortodontických sil, přestavba tkání). Zvláštní pozornost je věnována vyšetření pacienta v ortodoncii, které je založeno na klinickém a radiologickém vyšetření.
Literatura
  • KAMÍNEK, Milan. Ortodoncie. První vydání. Praha: Galén, 2014. xi, 246. ISBN 9788074921124. info
  • PROFFIT, William R., David M. SARVER a Henry W. FIELDS. Contemporary orthodontics. Edited by James L. Ackerman. Fifth edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2013. xiii, 754. ISBN 9780323083171. info
  • ČERNOCHOVÁ, Pavlína. Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu 1. díl. Brno: LF MU, 2010. URL info
  • ČERNOCHOVÁ, Pavlína. Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu 2. díl. Brno: LF MU, 2010. URL info
  • ČERNOCHOVÁ, Pavlína. Ortodoncie - Etiologie ortodontických anomálií. In Stomatologie pro studující všeobecného lékařství, dodatek skript. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. info
  • KAMÍNEK, Milan a Marie ŠTEFKOVÁ. Ortodoncie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého - Lékařská fakulta, 1991. 68 s. ISBN 80-7067-996-4. info
  • KAMÍNEK, Milan a Marie ŠTEFKOVÁ. Ortodoncie I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 76 s. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
diskuze během přednášek
Navazující předměty
Informace učitele
Většina ortodontických učebnic je koncipována jako učební text pro zubní lékaře specializující se na obor ortodoncie. Během přednášek jsou jednotlivá témata odpřednášena tak, aby poskytla přehled potřebný pro výkon praxe zubního lékaře. Tento přehled je vytvořen sloučením podstatných a důležitých informací z několika učebnic, jiných literárních zdrojů, výsledků vědeckých studií publikovaných v odborné literatuře. Pokud student použije pouze jednu či některou z učebnic uvedených v seznamu literatury, budou jeho znalosti nedostačující. Na přednáškách jsou sděleny informace, jejichž znalost je vyžadována při zkoušce a při státní zkoušce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/ZLOR0641p