ZLPP3X1 Základy ošetřovatelství

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0.3/0.7/0. 12. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Soldánová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLAN0222c Anatomie II - pitvy && ZLAN0222s Anatomie II - seminář && ZLPO011p První pomoc -předn.
Studenti musí mít základní znalosti z anatomie a první pomoci tak, aby byli schopni reagovat pod vedením vyučující na náhlé změny zdravotního stavu pacientů v rámci jejich kompetencí dle platné legislativy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do vědního oboru Ošetřovatelství pro posluchače oboru Všeobecné lékařství. Výuka je zaměřena na seznámení se základními informacemi z  oblasti ošetřovatelské péče (o mobilní - nezávislé pacienty, imobilní - závislé) všech věkových kategorií a období života. Zejména schopnost zvládnout základní ošetřovatelské činnosti v péči o pacienty v klinické praxi a uspokojit základní potřeby pacientů dle Maslovovy hierarchie.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- poskytnout základní ošetřovatelskou péči: - v oblasti kognitivních cílů budou schopni:
- definovat pojem ošetřovatelství, holismus a ošetřovatelská péče.
- definovat potřeby pacientů a proces jejich uspokojování - v oblasti psychomotorických cílů budou:
- schopni poskytnout základní ošetřovatelskou péči hospitalizovaným pacientům zejména při uspokojování biologických potřeb (hygiena, příjem stravy a krmení, vylučování a dýchání). - v oblasti afektivních cílů budou:
- chápat a akceptovat význam ošetřovatelské péče a roli všeobecné sestry v multidisciplinárním týmu.
Osnova
 • Předmět Základy ošetřovatelství je teoreticko-praktický předmět. Cílem předmětu je seznámit studující Lékařské fakulty (studenty Všeobecného lékařství) s oborem ošetřovatelství, s ošetřovatelskou péčí a možnostmi spolupráce lékař - všeobecná sestra.
 • Prostřednictvím předmětu získají studenti vědomosti a základní dovednosti pro realizaci a vyhodnocení základní ošetřovatelské péče a pro realizaci diagnosticko-terapeutických činností, které jsou v kompetenci všeobecné sestry nebo při kterých všeobecná sestra asistuje lékaři.
 • I. Část teoretická - 4 hod.
 • Ošetřovatelství - charakteristika, cíl, rysy
 • Ošetřovatelský proces a ošetřovatelská dokumentace
 • Komunikace - verbální, neverbální
 • Ošetřovací jednotka, náplň práce sestry
 • Práva pacientů, mlčenlivost
 • Lůžko - vybavení, polohy, úprava, pohybový režim, imobilizační syndrom - projevy, prevence
 • Zajištění potřeby hygienické péče
 • Zajištění potřeby stravování
 • Zajištění potřeby vyprazdňování
 • Výuka probíhá ve speciálně připravených učebnách,studenti procvičují základní ošetřovatelské intervence v podmínkách simulujících klinickou praxi (low fidelity manequins)
 • II. Část praktická - 8 hod.
 • Demonstrace a nácvik činností základní a odborné ošetřovatelské péče na klinických pracovištích podle aktuální situace (skladba paientů a intervencí) pod vedením odborných vyučujících.
Literatura
  povinná literatura
 • VYTEJČKOVÁ, Renata, Petra SEDLÁŘOVÁ, Vlasta WIRTHOVÁ, Iva OTRADOVCOVÁ a Lucie KUBÁTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III : speciální část. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 303 stran. ISBN 9788024734217. info
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • POKORNÁ, Andrea a Alena KOMÍNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 1. vyd. Brno: Masarykova univezita, 2013. ISBN 978-80-210-6331-0. info
  doporučená literatura
 • DEBNATH, Rita. PROFESSIONAL SKILLS IN NURSING. 1st. ed. 218 pp. isbn 978-1-84787-396-5
 • POTTER, Patricia Ann, Anne Griffin PERRY, Patricia A. STOCKERT a Amy HALL. Essentials for nursing practice. 8th edition. St. Louis, Missouri: Elsevier-Mosby, 2015. xxii, 1225. ISBN 9780323112024. info
 • NANDA International, Inc. nursing diagnoses : definitions & classification 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru. Tenth edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2014. xxviii, 48. ISBN 9781118914939. info
 • Nursing Interventions Classification (NIC). Edited by Gloria M. Bulechek. 6th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xxviii, 60. ISBN 9780323100113. info
 • Nursing Outcomes Classification (NOC) : measurement of health outcomes. Edited by Sue Moorhead. 5th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xix, 751. ISBN 9780323100106. info
 • Nursing older adults. Edited by Jan Reed - Charlotte L. Clarke - Ann Macfarlane. New York: Open University Press/McGraw-Hill, 2012. xvii, 297. ISBN 0335240844. info
 • MCEWEN, Melanie a Evelyn M. WILLS. Theoretical basis for nursing. 3rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2011. xix, 508. ISBN 1605473235. info
 • SCHUMACHER, Lori a Cynthia C. CHERNECKY. Saunders nursing survival guide : critical care & emergency nursing. 2nd ed. St. Louis, Mo.: Elsevier Saunders, 2010. xviii, 377. ISBN 141606169X. info
 • Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné děti. Edited by Jiřina Tučková. 1. vyd. Brno: IVPZ, 1997. 100 s. ISBN 8070132531. info
  neurčeno
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I : obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 228 s. ISBN 9788024734194. info
Výukové metody
přednáška, laboratorní cvičení v seminární místnosti a na klinickém pracovišti - povinná účast
Metody hodnocení
Zápočet (absolvování semináře a praktické výuky - záznam z praxe)
Informace učitele
Zápočet je udělen pouze v případě, že student absolvoval všechny části výuky (čtyřhodinový seminář a následně dvakrát klinickou praxi vždy po čtyřech hodinách výuky). Teoretický seminář je přípravou na klinickou výuku, která následuje. Záznam o praxi předá lektor z klinické praxe vyučující teoretické části výuky. Úprava studenta k výuce: - pro teoretickou část výuky musí mít studenti přezůvky či návleky (výuka probíhá v prostorách simulujících klinické pracoviště) - pro výuku na klinických pracovištích je nezbytné, aby studenti měli ochranný pracovní oděv (bílé tričko, bílé lékařské kalhoty, obuv vhodnou do klinického nemocničního prostředí, jmenovku /obdrží na studijním oddělení/ a malý zápisník). Podrobnější informace k rozpisu stáží a úpravě na klinickou praxi studenti obdrží v teoretické výuce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: celkem 12 hodin (4 hodiny přednášky, 8 hodin praxe).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/ZLPP3X1