CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (náhr. zkoušející)
Blanka Suchá (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav lékařské etiky – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav lékařské etiky – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13. 2. až Čt 6. 4. St 14:00–15:50 B11/114, Po 17. 4. až Pá 26. 5. St 14:00–15:50 B11/114; a St 12. 4. 14:00–15:50 B11/334
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 300 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 138/300, pouze zareg.: 0/300, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/300
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout absolventům mezioborový vhled do vybraných etických dilemat, která jsou historicky či aktuálně vnímána jako kontroverzní a u nichž v současnosti neexistuje společenský konsensus ohledně správného řešení. Zvolená témata jsou spojena s především s pokroky v biomedicínském výzkumu a v klinické medicíně, v některých případech ale půjde i o přesahy do dalších oborů. Metodicky nepůjde o stanovení (jediného) morálně správného přístupu, ale o identifikaci jednotlivých eticky relevantních momentů dané situace a zejména o kritické hodnocení různých morálních stanovisek.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude schopen: - identifikovat a popsat hlavní etická dilemata ve vybraných kontroverzních oblastech biomedicíny a péče o zdraví včetně jejich historického kontextu; - pochopit a odůvodnit jednotlivé typy argumentace v modelových kazuistikách; - poskytnout základní přehled o relevantních etických kodexech a standardech
Osnova
 • 1. EUGENIKA: LEKCE Z HISTORIE (definice eugeniky, pozitivní a negativní eugenika, historický kontext vzniku a rozvoje eugeniky, teorie rasové hygieny, eugenika v současnosti)
 • 2. DĚTI NA OBJEDNÁVKU (principy a metody asistované reprodukce, dárcovství gamet a embryí, náhradní mateřství, věkové limity, nemedicínská dostupnost asistované reprodukce)
 • 3. HELLO, DOLLY! (tvorba hybridů a chimér, principy a metody klonování živočichů, historie klonování, reprodukční klonování, klonování pro výzkumné účely, klonování člověka)
 • 4. HRY NA STVOŘITELE (principy transgenoze a genových manipulací, geneticky modifikované organismy, editování genomu, zásahy do lidského genomu, genové terapie)
 • 5. BRAVE NEW WORLD (transhumanismus a jeho historický kontext, definice enhancementu, genový a negenový enhancement, biohacking)
 • 6. PRVNÍ ZÁKON ROBOTIKY (historický kontext etiky umělé inteligence a roboetiky, umělí morální aktéři, autonomní vozidla, autonomní vojenské systémy, humaniodní roboti)
 • 7. STORED TISSUE ISSUE (účel biobankingu, zdroje biologického materiálu, identifikovatelnost vzorků, národní projekty biobankingu, biobanking kmenových buněk)
 • 8. DAR ŽIVOTA (historie transplantační medicíny, zdroje orgánů a princip předpokládaného ne/souhlasu, koncept mozkové smrti a jeho kritika, čekací listiny, zásady alokace orgánů)
 • 9. MILOSRDNÁ SMRT?(koncept milosrdné smrti, definice euthanasie a asistovaného suicida, historický kontext, současná praxe)
 • 10. ČERNÍ PASAŽÉŘI (historie vývoje vakcín a očkování, eliminace a eradikace infekčních nemocí, promořování a stádní imunita, povinná vs. dobrovolná vakcinace, antivax hnutí)
 • 11. FAIR PLAY (vědecká integrita, podvody ve vědě, publikační etika – autorství a plagiátorství, predátoři ve vědě, ochrana účastníků výzkumu, úloha etických komisí)
Výukové metody
Přednášky s možností bezprostředních dotazů. Za příznivé epidemiologické situace bude předmět vyučován kontaktní formou a jednotlivé přednášky budou streamovány. Záznamy přednášek pak budou zpřístupněny v IS MU prostřednictvím interaktivní osnovy spolu s dalšími doplňujícími materiály. Pro dodatečné dotazy bude také možné využívat předmětová tematická diskusní fóra v IS MU.
Metody hodnocení
Kolokvium v režimu online přes aplikaci MS Teams (kapacita 6 studentů pro každý termín, trvání 90 minut). Každý student ve stanoveném předstihu před termínem kolokvia musí dodat stručný vlastní popis vybraného etického dilematu z témat probíraných v rámci předmětu. Před samotným kolokviem se studenti navzájem se svými texty seznámí a během kolokvia je diskutují. Pokud přihlášený student před kolokviem svůj text nedodá, bude identifikována nepůvodnost předloženého textu nebo pokud budou během kolokvia u studenta zjištěny zásadní neznalosti probraného učiva, student neprospěl.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Pro zápis předmětu nejsou vyžadovány prerekvizity, kvůli znalosti základního kontextu se však doporučuje předchozí absolvování některého z úvodních kursů bioetiky či lékařské etiky, případně předmětu SUZ CORE015 Bioetika: etika života.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2023/CORE021