aVLDV7X1c Dermatovenerologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2.5/0. 38.5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Eva Březinová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petra Fialová (přednášející)
MUDr. Juraj Hegyi, PhD. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. (přednášející)
Zdeněk Koudelka, MBBS (přednášející)
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Amir Samadian (přednášející)
doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (přednášející)
MUDr. Alena Vičíková (přednášející)
MUDr. Alexandra Bodnárová (cvičící)
MUDr. Lukáš Hudec (cvičící)
MUDr. Hana Charvátová (cvičící)
MUDr. Lucia Janíčková (cvičící)
MUDr. Gabriela Karlová (cvičící)
MUDr. Edita Marvanová (cvičící)
MUDr. Terézia Thomová (cvičící)
MUDr. Anna Žáková (cvičící)
Bc. Dagmar Johanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLPF0622p Pathophysiology II - lecture && aVLPA0622p Patologie II - před. && aVLLP0633c Propedeutika III - cv. && aVLLM0522p Lékařská mikrobiologie II -př.
Essential knowledge of anatomy, physiology, histopathology, biochemistry focused on the skin, ability to work with the patient, to work with medical files, good knowledge of differential diagnose and algorithm in therapy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the subject is to introduce students in practical aspects of examination approaches, diagnostics and appropriate treatment choices of dermatoses and venereal diseases. During the first semester, the training is focused on understanding and acquirement of basic principles of skin functions, the pathophysiology of the most important skin diseases, morphology as a basic examination paradigm and of the most important aspects of skin allergology, phototherapy and topical treatment in dermatology.
Výstupy z učení
The student will be able:
- to investigate patient including using of basical diagnostic tests in dermatovenereology,
- to choice appropriete topical therapy, further differential diagnose in principal groups of skin and venereal diseases.
Osnova
 • Ist Day: Morphology, Phototherapy in Dermatology, Psoriasis Treatment
 • IIrd Day: The Structure and Function of the Skin, Some Aspect of Cutaneous T-cell Lymphoma, Phlebology
 • IIIth Day: Dermatoallergology, Investigative Methods in the Skin Alergollogy, Bullous dermatoses
 • IVth Day: Venereology I, Venereology II, Skin Tumors
 • Vth Day: Fungal Skin Infections, Autoimmune Connective Tissue Diseases of the Skin, Phototherapy - practical aspects
 • Next week: All Topics - Mycosis, Bacterial Skin Infections, Acne and Rosacea, Skin Barrier Functions, Topical Treatment
Literatura
  povinná literatura
 • Hunter, J.A.A. Clinical Dermatology. 3rd e., Blackwell Pub. 2002, ISBN: 0443071403
  doporučená literatura
 • GAWKRODGER, D. J. Dermatology : an illustrated colour text. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2008. vii, 135. ISBN 9780443104213. info
 • STERRY, Wolfram, Ralf PAUS a Walter H. C. BURGDORF. Dermatology. New York: Thieme, 2006. xiii, 754. ISBN 9783131359117. URL info
Výukové metody
The course is organized as a two-week internship at dermatovenerological clinics. The course is composed of collective seminars on the given topics and practical bed-side demonstrations in small groups.
Metody hodnocení
Giving the course-unit credit is conditioned by full (100%) attendance in the lessons and by evaluated knowledge orally by teacher, controls by the head of the department.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Průběžné doplňování doporučené literatury, konzultace mimo běžnou výuku pověřenými učiteli.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: 100% účast, prokázání znalostí ústně nebo testem.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.